Działanie PO IR 1.1.1 z NCBiR

Uwaga: Trwa nabór wniosków w ramach Programu Działanie PO IR 1.1.1. z NCBiR!
Nasi specjaliści sporządzą dla Ciebie wniosek konkursowy.

Zapraszamy do kontaktu. Kontakt

Termin naboru:

Nabór ciągły, obecnie trwa, kończy się 31.12.2015 r.

Kwoty dotacji:

Poziom dotacji: do 80% z kwoty projektu (zależnie od etapu projektu i wielkości przedsiębiorcy)
Minimalna wielkość projektu: 2 miliony zł.
Maksymalna wielkość projektu: ok. 200 milionów zł.

Na co można przeznaczyć środki:

- wynagrodzenia pracowników
- zakup patentów, licencji, analiz, know-how
- leasing lub amortyzacja sprzętu
- dzierżawa lub amortyzacja budynków
- wynajem i adaptacja pomieszczeń
- materiały laboratoryjne używane do przeprowadzenia badań.
- zlecenie prac badawczych uczelniom/jednostkom naukowym

Nawet 17% całości projektu mogą stanowić koszty ogólne (wynagrodzenia zarządu, szkolenia, wynajem biura, obsługa księgowa, prawna).

Uwaga: wszystkie wydatki muszą mieć związek z projektem (badania nad innowacyjną technologią, procesem lub usługą).

Warunki jakie musi spełniać projekt:

- celem projektu powinno być przeprowadzenie badań nad innowacyjną technologią / procesem / usługą
- projekt powinien w jakiś sposób wpisywać się, pośrednio lub bezpośrednio, w jedną z tzw. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (m.in. innowacyjne technologie i procesy przemysłowe, surowce naturalne i gospodarka odpadami, zrównoważona energetyka, biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa, zdrowe społeczeństwo)

Warunki jakie musi spełniać wnioskodawca:

- powinien być mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą
- powinien prowadzić działalność na terytorium Polski

Co jeszcze warto wiedzieć:

- początkowe etapy badań (od pomysłu do pierwszego prototypu przetestowanego w środowisku testowym) to prace badawcze, objęte są maksymalnie 60% poziomem dotacji. (nieobowiązkowe)
- dalsze etapy badań (od pierwszego prototypu do w pełni przetestowanego i gotowego do wprowadzenia na rynek produktu/usługi) to tzw. prace rozwojowe, objęte maksymalnie 80% poziomem dotacji (obowiązkowe).
- aby uzyskać maksymalny poziom dofinansowania (w przypadku mikro i małych przedsiębiorców do 80% na prace rozwojowe i do 60% na badania przemysłowe), projekt powinien zakładać opublikowanie wyników przeprowadzonych badań np. w postaci ogólnodostępnego elektronicznego raportu PDF

Przykładowe projekty:

- Opracowanie nowej technologii oczyszczania ścieków
- Zautomatyzowany system zarządzania danymi informatycznymi
- Zastosowanie sieci neuronowych w procesie podejmowania decyzji strategicznych
- Opracowanie nowej technologii konstrukcji młota pneumatycznego
- Innowacyjny silnik dla gier 3D stworzony z zastosowaniem hełmu wirtualnego

UWAGA: Ponieważ pojęcia innowacji nie da się zamknąć w sztywne ramy, każdy projekt który wprowadza coś nowego na skalę min. krajową, można dostosować do działania 1.1.1.

Nasza oferta:

Obsługujemy wszystkie etapy procesu aplikacyjnego: sporządzenie wniosku o dofinansowanie wraz z częścią finansową, opiekę merytoryczną nad przeprowadzeniem konkursu, obsługę korespondencji z NCBiR, w tym ew. procedury odwoławczej, oraz rozliczanie projektu po otrzymaniu dotacji.

Pomagamy dostosować projekt tak, aby spełniał kryteria dotacji i miał szansę otrzymania dofinansowania.

Zapraszamy do kontaktu, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.

Telefon: +12 397 76 70
E-mail: kontakt@fundusze-europejskie.net


Inne programy operacyjne:
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.