Poddziałanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu 1. Bony na innowacje” dla województwa podkarpackiegoUwaga: Trwa nabór wniosków w ramach Programu 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu 1. Bony na innowacje„ dla województwa podkarpackiego!

Zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści pomogą w sporządzeniu wniosków konkursowych. Kontakt


Kwota dotacji:

Kwota przeznaczona na niniejszy konkurs została oszacowana na ogólną sumę 4 000 000 złotych.

Na co można przeznaczyć środki:

Przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie z UE w ramach tego konkursu, aby następnie pieniądze przeznaczyć na sporządzenie w formie studium wykonalności tzw. analizy wykonalności prac badawczo rozwojowych, które w planach ma wnioskodawca. Wspomniane studium powinno zawierać co najmniej ocenę wykonalności planowanego badania oraz koncepcję i plan ich przeprowadzania. Projekty mogą obejmować tylko finansowanie zakupu usług doradczych lub naukowo-badawczych, które są realizowane przez jednostki naukowe.

Warunki jakie musi spełniać projekt:

Kryteria, którymi należy kierować się przy sporządzaniu wniosku oraz metodologia obliczania dofinansowania, zamieszczone były w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego w latach 2014-2020.

Warunki jakie musi spełniać wnioskodawca:

Wnioski o dofinansowanie unijne w ramach tego programu mogą składać zarówno mikro, jak i małe oraz średnie przedsiębiorstwa, które swoją działalność prowadzą przez czas dłuższy niż 12 miesięcy.

Co jeszcze warto wiedzieć:

- Dopuszczalny maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowanych.
- Ogólna pula środków przeznaczonych na ten cel wynosi 4 000 000 złotych.
- Każdy wnioskodawca, którego wniosek zostanie odrzucony, ma prawo do odwołania się od tej decyzji.

Nasza oferta:

Zajmujemy się doradztwem i sporządzaniem wniosków o dotacje z Działania 1.2

Zapraszamy do kontaktu, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.