Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje dla województwa małopolskiego


Uwaga: Trwa nabór wniosków w ramach 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach / 1.2.3 Bony na innowacje dla województwa małopolskiego!

Zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści pomogą w sporządzeniu wniosków konkursowych. Kontakt


Kwota dotacji:

Całkowita pula środków dofinansowania wynosi 3 515 548,00 PLN

Na co można przeznaczyć środki:

Środki można przeznaczyć na projekty wspierające działania koncentrujące się na tworzeniu nowej lub rozwoju istniejące infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach.

Warunki jakie musi spełniać projekt:

Wymogiem jest, aby projekt koncentrował się na zwiększeniu aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw.

Warunki jakie musi spełniać wnioskodawca:

Wwnioski mogą być składane przez przedsiębiorstwa MŚP zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego.

Co jeszcze warto wiedzieć:

Maksymalny dopuszczalny poziom wsparcia: 90% – w przypadku wsparcia uzyskanego po raz pierwszy,
80% – w przypadku wsparcia uzyskanego po raz drugi,
70% – w przypadku wsparcia uzyskanego po raz trzeci i kolejny.

Nasza oferta:

Zajmujemy się doradztwem i sporządzaniem wniosków o dotacje z 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach / 1.2.3 Bony na innowacje, RPO Małopolskiego.

Zapraszamy do kontaktu, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.