1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobamiProgram Litwa-Polska

Termin konkursu

od 04.05.2020 do 30.09.2020

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

Program Litwa-Polska

Działanie

1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Na bieżąco, nabór ciągły

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat Programu Interreg Litwa-Polska
Aplikacje są składane wyłącznie elektronicznie na adres: application@lietuva-polska.eu

Sposób składania wniosków

Wnioski są wypełniane w Elektronicznym System Monitoringu, następnie należy je wysłać na adres: application@lietuva-polska.eu

Kto może składać wnioski?

 • Władze lokalne, regionalne i krajowe;
 • Instytucje publiczne i podmioty prawa publicznego;
 • Organizacje pozarządowe (w tym kościoły, stowarzyszenia religijne).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przykłady dofinansowywanych przedsięwzięć:

 • opracowanie wspólnych tras turystycznych w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe: przygotowanie i publikacja materiałów informacyjnych i promocyjnych o obiektach i szlakach turystycznych; produkcja i montaż tablic i znaków informacyjnych, montaż miejsc wypoczynku i rekreacji, inna infrastruktura turystyczna małej skali;
 • wspólne działania ukierunkowane na promocję regionu jako jednego kierunku turystycznego;
 • realizacja wspólnych działań kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych dla turystów w obiektach dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego;
 • ochrona, zachowanie, adaptacja i zrównoważony rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego dla celów turystycznych (w tym ekoturystyki) lub społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i innych celów społecznych;
 • transfer dobrych praktyk między beneficjentami, wspólne szkolenia dla pracowników i wymiana pracowników mająca na celu zwiększenie zdolności zarządzania dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym, rozwój wspólnych produktów i usług turystycznych, marketing zasobów dziedzictwa kulturowego obszaru objętego programem i inne powiązane zdolności.
 • działania skierowane na walkę z pandemią COVID-19: priorytet zostanie przyznany projektom z zakresu reagowania na bieżące potrzeby kryzysowe, jak i łagodzenia wpływu epidemii na różne aspekty życia (gospodarcze, społeczne i inne). 

Kryteria wyboru projektów

 • Jakość współpracy transgranicznej;
 • Wkład projektu w realizację Programu Współpracy;
 • Merytoryczno-branżowa ocena projektów;
 • Wpływ na skutki pandemii COVID-19.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

11,4 mln Euro na wszystkie 4 priorytety. Brak podziału na osie priorytetowe.

Regulamin konkursu

Znajduje się na stronie programu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie znajduje się w Elektronicznym Systemie Monitoringu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Brak

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura skargowa znajduje się w Podręczniku na stronie programu.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.