1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobamiProgram Litwa-Polska

Termin konkursu

zakończony 23.09.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Program Litwa-Polska

Działanie

1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Na bieżąco, nabór ciągły do momentu rozdysponowania wszystkich środków finansowych, nie później niż do 30.09.2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat Programu Interreg Litwa-Polska
Aplikacje są składane wyłącznie elektronicznie na adres: application@lietuva-polska.eu

Sposób składania wniosków

Wnioski są wypełniane w Elektronicznym System Monitoringu, następnie należy je wysłać na adres: application@lietuva-polska.eu

Kto może składać wnioski?

 • Władze lokalne, regionalne i krajowe;
 • Instytucje publiczne i podmioty prawa publicznego;
 • Organizacje pozarządowe (w tym kościoły, stowarzyszenia religijne).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przykłady dofinansowywanych przedsięwzięć:

 • opracowanie wspólnych tras turystycznych w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe: przygotowanie i publikacja materiałów informacyjnych i promocyjnych o obiektach i szlakach turystycznych; produkcja i montaż tablic i znaków informacyjnych, montaż miejsc wypoczynku i rekreacji, inna infrastruktura turystyczna małej skali;
 • wspólne działania ukierunkowane na promocję regionu jako jednego kierunku turystycznego;
 • realizacja wspólnych działań kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych dla turystów w obiektach dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego;
 • ochrona, zachowanie, adaptacja i zrównoważony rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego dla celów turystycznych (w tym ekoturystyki) lub społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i innych celów społecznych;
 • transfer dobrych praktyk między beneficjentami, wspólne szkolenia dla pracowników i wymiana pracowników mająca na celu zwiększenie zdolności zarządzania dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym, rozwój wspólnych produktów i usług turystycznych, marketing zasobów dziedzictwa kulturowego obszaru objętego programem i inne powiązane zdolności.
 • działania skierowane na walkę z pandemią COVID-19: priorytet zostanie przyznany projektom z zakresu reagowania na bieżące potrzeby kryzysowe, jak i łagodzenia wpływu epidemii na różne aspekty życia (gospodarcze, społeczne i inne). 

Kryteria wyboru projektów

 • Jakość współpracy transgranicznej;
 • Wkład projektu w realizację Programu Współpracy;
 • Merytoryczno-branżowa ocena projektów;
 • Wpływ na skutki pandemii COVID-19.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

11,4 mln Euro na wszystkie 4 priorytety. Brak podziału na osie priorytetowe.

Regulamin konkursu

Znajduje się na stronie programu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie znajduje się w Elektronicznym Systemie Monitoringu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Brak

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura skargowa znajduje się w Podręczniku na stronie programu.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.