10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życiaRPO Świętokrzyskiego

Termin konkursu

od 06.02.2019 do 15.02.2019

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Świętokrzyskiego

Działanie

10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia

Termin rozstrzygnięcia konkursu

do końca I kwartału 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach,

ul. Witosa 86,

25-651 Kielce

Sposób składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej (w 2 egz.) oraz elektronicznej za pomocą Generatora wniosków w LSI (https://lsi.rpo-swietokrzyskie.pl/apps/new?rec_id=249). Wniosek w wersji papierowej należy dostarczyć:

osobiście: do kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-651 Kielce od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. 7.30 do 15.30.

lub kurierem/pocztą na adres: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-651 Kielce, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7.30 do 15.30.

Decyduje data wpływu wniosku do instytucji organizującej nabór.

Kto może składać wnioski?

Powiatowe i Miejski Urząd Pracy z obszaru województwa świętokrzyskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektów mogą być realizowane jedynie instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy odnoszące się do typów operacji wskazanych w SZOOP dla Działania 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia (projekty pozakonkursowe), z wyłączeniem robót publicznych.

Kryteria wyboru projektów

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów wyboru projektów określone zostały w Zasadach realizacji projektów pozakonkursowych przez miejski i powiatowe urzędy pracy w województwie świętokrzyskim.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Wartość środków do wydatkowania w 2019 r. na realizacje projektu wdrożeniowego została przekazana indywidualnie dla każdego Powiatowego i Miejskiego Urzędu Pracy odrębną decyzją.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wysokość środków przewidzianych do wydatkowania w roku 2019 wynosi


ogółem 29 097 319,00 PLN:

24 732 721,00 PLN stanowi wkład UE,

4 364 598,00 PLN stanowi krajowy wkład publiczny.

Regulamin konkursu

ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH PRZEZ MIEJSKI I POWIATOWE URZĘDY PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Wzór wniosku o dofinansowanie

INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego miejskiego/powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 wraz ze wzorem wniosku

Wzór umowy o dofinansowanie

brak

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce, tel. 41 364 16 50; 41 364 16 24; 41 364 16 25.

Linki

Pełna dokumentacja dotycząca naboru

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.