10.3 Doskonalenie zawodowe

10.3.3 Doradztwo zawodowe w ramach ZITRPO Mazowieckiego

Termin konkursu

zakończony 31.08.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Mazowieckiego

Działanie

10.3 Doskonalenie zawodowe

Poddziałanie

10.3.3 Doradztwo zawodowe w ramach ZIT

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2021

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu. Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą w ramach projektu jest:

• organ prowadzący objęte wsparciem szkoły lub

• podmiot posiadający co najmniej 3 - letnie doświadczenie w obszarze doradztwa zawodowego (z wyłączeniem osób fizycznych innych niż prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) w partnerstwie z organem prowadzącym każdą objętą wsparciem szkołę.

Wykaz gmin należących do obszaru ZIT WOF znajduje się w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektu

Prowadzenie doradztwa zawodowego (w 7 i 8 klasach szkółpodstawowych i szkołach prowadzących kształcenie zawodowe)i rozwój współpracy z rynkiem pracy:

1. Uzyskiwanie kwalifikacji doradców zawodowych przeznauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwaedukacyjno –zawodowego, którzy nie posiadają kwalifikacji ztego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli,realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno –zawodowego,

2. Tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK) umożliwiającychrealizację doradztwa edukacyjno –zawodowego,

3. Zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwazawodowego.

4. Działania na rzecz intensyfikacji współpracy rynku pracy zeszkołami w zakresie doradztwa edukacyjno -zawodowego, w tymrozpoznania potrzeb rynku pracy i promowania kształceniazawodowego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85%(80% UE + 5% BP).Minimalny poziom wkładu własnego wynosi 15%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona zgodniez kursem EURO wynoszącym 4,4447 PLN to 3 541 870,31 PLNWydatki w ramach projektu nie mogą obejmować kosztu podatku od towarów i usług (VAT).

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (publikacja 03.08.2020)

Komunikat dot. zmiany w załączniku nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (publikacja publikacja 03.08.2020)

Wzór umowy o dofinansowanie (publikacja 29.06.2020)

Komunikat dot. zmiany w załączniku nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (publikacja 29.06.2020)

Wzór umowy o dofinansowanie NIEAKTUALNY

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających sięo dofinansowanie udzielane są przez Instytucję Organizującą Konkurs: Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. 022 542 2711, 022 542 20 38 (w godz. 8.00-18.00 pn.; 8.00-16.00 wt.-pt.) w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz w Lokalnych Punktach Informacyjny Funduszy Europejskich od poniedziałku do piątku:

 w Ciechanowie Pl. Kościuszki 5, 06-400 Ciechanów, tel.022 542 27 16 (w godz. 8.30-17.30 pn. 8.30-15.30 wt-pt);

 w Ostrołęce ul. J. Piłsudskiego 38, 07- 410 Ostrołęka, tel.022 542 27 15 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);

 w Płocku ul. Kolegialna 19, 09-400 Płock, tel. 022 542 2714 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);

 w Radomiu ul. Kościuszki 5a, 26-610 Radom, tel.,022 542 27 13 (w godz. 8.00-18.00 pn.8.00-16.00 wt-pt);

 w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4, 08-110 Siedlce, tel.022 542 2712 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt).

Infolinia: 0 801 101 101 (w godz. 8.30-17.30 pn. 8.30-15.30 wtpt),e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie organizowała spotkania. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach niniejszego konkursu.

Linki

Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT – nr RPMA.10.03.03-IP.01-14-096/20

 

IP ZIT www.omw.um.warszawa.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.