1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwaInteligentny Rozwój

Termin konkursu

zakończony 7.10.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Inteligentny Rozwój

Działanie

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie

1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Termin rozstrzygnięcia konkursu

- Ocena projektu od zamknięcia naboru wniosków do ogłoszenia wyników trwa do 90 dni. - Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Miejsce składania wniosków

Wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP 

Sposób składania wniosków

 

wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP od 23 września do 7 października 2020  r. (do godz. 16:00).

Kto może składać wnioski?

przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na projekty, które obejmują działalność B+R+I planowaną do realizacji na warunkach określonych w decyzji KE, zgodnie z przepisami rozdziału 11 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Kryteria wyboru projektów

Link do naszej strony NCBR do zakładki Fundusze europejskie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój→Aktualne nabory→  Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa →  Konkurs 8/1.1.1/2020 - Szybka ścieżka - IPCEI

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Wysokość udzielonej pomocy dla projektów wybranych w konkursie nie może przekroczyć dopuszczalnej wartości pomocy określonej w decyzji Komisji Europejskiej, obliczonej w PLN na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

700 000 000 PLN (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych)

Regulamin konkursu

Link do strony NCBR

Wzór wniosku o dofinansowanie

Link do strony NCBR

Wzór umowy o dofinansowanie

Link do strony NCBR

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia protestu zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować:

  1. w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres e-mail: POIR-IPCEI@ncbr.gov.pl 
  2. w pozostałych sprawach na adres e-mail: ipcei@ncbr.gov.pl oraz pod nr telefonu: 507 064 489, 515 061 545

Linki

http://www.ncbr.gov.pl/Fundusze europejskie → Program Operacyjny Inteligentny Rozwój → Aktualne nabory →  Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa →   Konkurs 8/1.1.1/2020 - Szybka ścieżka -IPCEI

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.