1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwaInteligentny Rozwój

Termin konkursu

zakończony 4.05.2021

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Inteligentny Rozwój

Działanie

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie

1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ocena projektu od zamknięcia naboru wniosków w danej rundzie do ogłoszenia wyników trwa do 120 dni.

Miejsce składania wniosków

 

Wyłącznie za pośrednictwem systemu NCBR - link.

Sposób składania wniosków

 

Logowanie do systemu informatycznego NCBR możliwe jest po wejściu na stronę internetową od 22 marca do maksymalnie 4 maja 2021 r. (do godz. 16:00).

Uwaga: IP skróci termin składania wniosków w danej rundzie konkursu, gdy suma wartości dofinansowania w złożonych wnioskach w ramach danej rundy przekroczy 500% alokacji danej rundy. 

Kto może składać wnioski?

 

 • Typy wnioskodawców:
  • przedsiębiorstwa,
  • konsorcja przedsiębiorstw (składające się z maks. 3 podmiotów),
  • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z maks. 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.
 • Adresaci poszczególnych rund:
  • runda I skierowana tylko do dużych przedsiębiorstw i konsorcjów (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych),
  • runda II skierowana tylko do MŚP oraz ich konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na projekty, które obejmują:        

 • badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe;
 • mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe;

Kryteria wyboru projektów

Link do strony NCBR

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:  

 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe;  
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace rozwojowe;  
 • 200 000 eurona prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);   
 • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi  doradcze dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:     

 • projekty realizowane samodzielnie przez MŚP – od 1 mln PLN do 50 mln euro;
 • pozostałe projekty– od 2 mln PLN do 50 mln euro.

 

Poziom dofinansowania:

na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych:

 • dla mikro- i małego przedsiębiorcy:      
  • 70% – 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz     
  • 45% – 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
 • dla średniego przedsiębiorcy:     
  • 60% – 75%  kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz     
  • 35% – 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.
 • dla przedsiębiorcy innego niż MŚP:     
  • 50% - 65%  kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz     
  • 25% - 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.
 • dla jednostki naukowej – do 100% kosztów kwalifikowalnych (w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).

na realizację prac przedwdrożeniowych:      

 • de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;     
 • usługi doradcze dla MŚP –50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych – do 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Minimalny wkład własny:

 • Min.  20 – 75% (zgodnie z możliwą do przyznania intensywnością pomocy) – w przypadku przedsiębiorstw.
 • Min. 0% w przypadku jednostek naukowych. 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 

807 952 175,05 PLN(wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych):     

 • 607 952 175,05 PLN – runda 1 (tylko dla dużych przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów, także z udziałem MŚP i jednostek naukowych),
 • 200 000 000  PLN– runda 2 (tylko dla MŚP oraz ich konsorcjów, także z udziałem jednostek naukowych).

Regulamin konkursu

Link do  strony NCBR

Wzór wniosku o dofinansowanie

Link do  strony NCBR

Wzór umowy o dofinansowanie

Link do  strony NCBR

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia protestu zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować na adres email: info@ncbr.gov.pl oraz pod numery tel .: +48 22 39 07 170; +48 22 39 07 191.

Linki

 

https://www.gov.pl/web/ncbr/konkurs-11112021-szybka-sciezka

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.