1.1 Wsparcie infrastruktury B+R RPSW.01.01.00-IZ.00-26-329/20RPO Świętokrzyskiego

Termin konkursu

zakończony 4.11.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Świętokrzyskiego

Działanie

1.1 Wsparcie infrastruktury B+R RPSW.01.01.00-IZ.00-26-329/20

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Departament Inwestycji i Rozwoju w Kielcach ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej należy przesyłać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (LSI) pod linkiem:  https://lsi.rpo-swietokrzyskie.pl/apps/new?rec_id=335 w dniach trwania naboru. Ostatniego dnia naboru, tj. 04.11.2020 roku, wniosek będzie można przesyłać do godz. 15.00. Po upływie tego terminu, możliwość wysyłania wniosku w ramach naboru zostanie zablokowana.

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, ul. Sienkiewicza 63, 25 – 002 Kielce, pok. 212, II piętro w godzinach pracy urzędu, za wyjątkiem ostatniego dnia naboru, w którym wniosek będzie przyjmowany do godz. 15.00.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku uprawniony jest wyłącznie Wnioskodawca, którego projekt znajduje się w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego, którym w przedmiotowym naborze jest Główny Urząd Miar.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór ukierunkowany jest na wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych: rozbudowę lub modernizację infrastruktury B+R jednostek naukowych w celu prowadzenia prac badawczych, odpowiadających potrzebom gospodarki, mających zastosowanie w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu.

W ramach przedmiotowego naboru założono wsparcie na następujące typy projektów:

* rozwój infrastruktury jednostek naukowych o wysokim potencjale, specjalistycznych laboratoriów, w tym ściśle współpracujących z przedsiębiorcami (laboratoria świadczące specjalistyczne usługi badawcze) oraz działających na bazie sieci naukowych;

* wsparcie na wyposażenie – projekty polegające na budowie obiektów i realizacji innych robót budowlanych w obiektach przeznaczonych na prowadzenie w sposób ciągły badań naukowych lub prac rozwojowych oraz wyposażeniu tych obiektów.  

Kryteria wyboru projektów

Kryteria_wyboru_projektow_dla_Działania_1.1_Wsparcie_infrastruktury_B_R_RPOWS_2014_2020 (PDF 412 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

-

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Maksymalna kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 165 300 000,00 PLN.

Regulamin konkursu

Regulamin (PDF 506 KB)

Rejestr_zmian_do_regulaminu_naboru_1.1 (DOCX 22 KB)

Wezwanie_do_zlozenia_wniosku_o_dofinnsowanie_w_ramach_Działania_1.1_zmiana (PDF 510 KB)

zmiany_4_11_2020r (RAR 365 KB)

Uchwala_2849_20 _przyjecie_Wezwania (PDF 192 KB)

Uchwala_2902_20_z_04_11_2020r (PDF 156 KB)

Pozostale_dokumenty (RAR 10 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

wzor_wniosku_o_dofinansowanie (DOCX 106 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Warunki_formalne_EFRR (PDF 444 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Regulamin (PDF 506 KB)

Pytania i odpowiedzi

Departament Inwestycji i Rozwoju w Kielcach ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce w godzinach od 7:30 do 15:30.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 36 58 146 lub 41 36 58 147  

Linki

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/4125-ogloszenie-o-naborze-wniosku-o-dofinansowanie-projektu-w-trybie-pozakonkursowym-dla-dzialania-1-1-wsparcie-infrastruktury-b-r

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.