1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe

1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020Wiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

zakończony 16.01.2018

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe

Poddziałanie

1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu I/II kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

W formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (SOWA)

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego SOWA dostępnego poprzez stronę internetową IOK http://wupwarszawa.praca.gov.pl oraz https://www.sowa.efs.gov.pl Logowanie do systemu SOWA w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wyłącznie: 

  • powiaty
  • powiatowe urzędy pracy z terenu województwa mazowieckiego
  • Gmina Miasto Siedlce
  • Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach,
  • Gmina Miasto Płock
  • Miejski Urząd Pracy w Płocku 
  • Miasto Stołeczne Warszawa – Urząd Pracy m.st Warszawy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektów mogą być realizowane instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych odnoszące się do typów operacji wskazanych w opisie Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Osi I Osoby młode na rynku pracy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w Regulaminie naboru (PDF 586 KB).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

188 343 137,00 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 648 KB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 503 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 586 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Komunikat z 11.01.2018 r. w sprawie zmiany regulaminu naboru nr POWR.01.01.01-IP.24-14-001/17 (PDF 208 KB) 

Komunikat z 08.01.2018 r. w sprawie zmiany regulaminu naboru nr POWR.01.01.01-IP.24-14-001/17 (PDF 269 KB)

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.