1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe

1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020Wiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

zakończony 22.10.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe

Poddziałanie

1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór prowadzony w trybie pozakonkursowym

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego składany jest w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków, stanowiące wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Powiatowy Urząd Pracy składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem aplikacji SOWA. 

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powinien zostać przygotowany zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 ogłoszenia oraz instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie zgodnie z załącznikiem nr 5 ogłoszenia.

Kto może składać wnioski?

Nabór jest skierowany wyłącznie do powiatowych urzędów pracy z terenu z województwa śląskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie można otrzymać na realizację projektów prowadzących do zwiększenia możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Ogłoszeniu o naborze (PDF 571 KB).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

147 600 877,20 zł

Regulamin konkursu

Ogłoszenie o naborze (PDF 571 KB)

Załączniki do ogłoszenia (ZIP 3 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku (PDF 493 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

-

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Informacji udziela Instytucja organizująca nabór:

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Zespół ds. Obsługi Projektów Pozakonkursowych

tel. 032 757 33 13, 032 757 33 14, 032 757 33 16

Linki

http://power.wup-katowice.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.