1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe

1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020Wiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

zakończony 10.11.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe

Poddziałanie

1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać wyłącznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w terminie 28.10.2020r., godz.00.00- 10.11.2020, godz. 14.00.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać wyłącznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w terminie 28.10.2020r., godz.00.00- 10.11.2020, godz. 14.00.

Kto może składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać wyłącznie powiatowe urzędy pracy z województwa warmińsko-mazurskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektów mogą być realizowane instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, odnoszące się do typów operacji wskazanych w opisie Działania 1.1 Osi I Osoby młode na rynku pracy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku nr 4 do Ogłoszenia o naborze

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

33 947 566 zł- Limit Funduszu Pracy na rok 2021

30 843 175 zł- Limit Funduszu Pracy na rok 2022

Łącznie 64 790 741 zł

Regulamin konkursu

Ogłoszenie o naborze

Załączniki do ogłoszenia

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia o naborze

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Dla projektów pozakonkursowych nie przewidziano środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie, ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn, Zespół ds. Informacji i Promocji, tel. 89 522 79 65, 89 522 79 55; e-mail: m.palyska@up.gov.pl, d.kalski@up.gov.pl

Linki

Serwis Instytucji Pośredniczącej PO WER - WUP w Olsztynie

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.