1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna)Polska Cyfrowa

Termin konkursu

zakończony 14.05.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Polska Cyfrowa

Działanie

1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna)

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa Spokojna 13 a 01-044 Warszawa  

Sposób składania wniosków

Dnia 13 maja 2020 roku Centrum Projektów Polska Cyfrowa wezwała Wnioskodawcę zidentyfikowanego w załączniku nr 5 do SZOOP "Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ POPC w ramach trybu pozakonkursowego" do złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach naboru projektów w trybie pozakonkursowym, w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Kto może składać wnioski?

Podmiot wskazany w załączniku nr 5 do SZOOP POPC "Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ POPC w ramach trybu pozakonkursowego" tj. Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie będzie udzielone na przeprowadzenie konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) na doposażenie Jednostek Oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny do realizacji zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo, w tym pochodzącym z rodzin wielodzietnych

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu, z czego 100% stanowią środki UE

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

182 138 000,00 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin_konkursu (PDF 159 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzor_wniosku_o_dofinansowanie (PDF 182 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzor_decyzji_o_dofinansowanie (PDF 246 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W ramach trybu pozakonkursowego wyboru projektów środki odwoławcze nie przysługują.

Pytania i odpowiedzi

Pytania w ramach działania 1.1 POPC Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna) należy kierować na adres poczty elektronicznej: popc1.1_pytania@cppc.gov.pl

Linki

Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Zdalna szkoła (link https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2)

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt