1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna)Polska Cyfrowa

Termin konkursu

zakończony 18.07.2018

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Polska Cyfrowa

Działanie

1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna)

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2018

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

ul. Spokojna 13 A

01-044 Warszawa

Sposób składania wniosków

Dnia 4 lipca 2018 roku Centrum Projektów Polska Cyfrowa wezwała Wnioskodawcę zidentyfikowanego w załączniku nr 5 do SZOOP "Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ POPC w ramach trybu pozakonkursowego" do złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach naboru projektów w trybie pozakonkursowym, w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Kto może składać wnioski?

Podmiot wskazany w załączniku nr 5 do SZOOP POPC "Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ POPC w ramach trybu pozakonkursowego" tj. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie będzie udzielane na stworzenie dedykowanej sieci dla szkół opartej na fizycznej infrastrukturze szerokopasmowej. Wybudowana sieć telekomunikacyjna ma zapewnić dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu dla szkół.

 

 

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu, z czego 84,68% stanowią środki UE, a 15,32% to środki krajowe współfinansowane z budżetu państwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

538 686 131,45 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin naboru (PDF 167 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 606 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 505 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W ramach trybu pozakonkursowego wyboru projektów środki odwoławcze nie przysługują.

Pytania i odpowiedzi

Pytania w ramach działania 1.1 POPC Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna) należy kierować na adres poczty elektronicznej: popc1.1_pytania@cppc.gov.pl

Linki

OSE - Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Ministerstow Cyfryzacji - Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.