11.2 Usługi społeczne i zdrowotneRPO Lubelskiego

Termin konkursu

od 22.01.2018 do 23.03.2018

Status konkursu

Planowany

Program operacyjny

RPO Lubelskiego

Działanie

11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2018

Miejsce składania wniosków

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Czechowska 19, pok. 1

20-072 Lublin

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy opracować z wykorzystaniem generatora wniosków o dofinansowanie w LSI2014EFS. Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej https://lsi2014efs.lubelskie.pl.

Wnioskodawca przesyła w LSI2014EFS elektroniczną wersję ww. wniosku utworzoną za pośrednictwem LSI2014EFS oraz tożsamą z nią wersję papierową (tożsamość sum kontrolnych) - najpóźniej w dniu zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu.

Dokumenty złożone:

- wyłącznie w formie elektronicznej,

- w formie papierowej innej niż wydruk z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS,

- wyłącznie w formie papierowejnie stanowią wniosków o dofinansowanie i nie podlegają weryfikacji oraz ocenie

Więcej informacji w regulaminie konkursu..

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 11.2 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:

podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą lub ich podmioty tworzące, spełniające kryterium formalne specyficzne nr 3 i wymogi określone w Standardzie DDOM. 

Zgodnie z obowiązującym w ramach konkursu kryterium formalnym specyficznym nr 3:Wnioskodawca jest podmiotem:

a) który będzie prowadził Dzienny dom opieki medycznej utworzony w ramach projektu, oraz

b) leczniczym, funkcjonującym w systemie ochrony zdrowia co najmniej od 1 stycznia 2015 r., lub jego podmiotem tworzącym, oraz

c) posiadającym umowę z Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia lub finansowanym z innych środków publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Realizacja zintegrowanych usług o charakterze opiekuńczym i zdrowotnym, adresowanych w szczególności do osób starszych, osób niepełnosprawnych, osób niesamodzielnych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

4 255 000,00 Euro, tj. 17 873 553,00 zł

Regulamin konkursu

dostępny na stronie

Wzór wniosku o dofinansowanie

dostępny na stronie, w załącznikach do regulaminu

Wzór umowy o dofinansowanie

dostępny na stronie, w załącznikach do regulaminu

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VI Regulaminu konkursu.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.