1.2 Badaniarozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Termin konkursu

zakończony 8.06.2021

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Działanie

1.2 Badania

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2021, IV kwartał 2021

Miejsce składania wniosków

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Katowicka 47

41-500 Chorzów

z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe, średnie i duże Przedsiębiorstwa

Spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa

Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych

Konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni)Konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych

Konsorcja przedsiębiorstw

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.

Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów wpisujących się w inteligentną specjalizację Województwa Śląskiego – MEDYCYNĘ.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów 1.2

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20 304 900,00 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie bez partnerstwa

Wzór umowy o dofinansowanie dla konsorcjum

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Protest

Pytania i odpowiedzi

FAQ

Linki

Ogłoszenie o naborze

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.