1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu SpołecznegoWiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

od 30.10.2020 do 23.11.2020

Status konkursu

Planowany

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Poddziałanie

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty 2021

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu konkursowego przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych dostępnego na stronie https://www.sowa.efs.gov.pl/.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu konkursowego przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych dostępnego na stronie https://www.sowa.efs.gov.pl/.

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (wersja 19 z dnia 20.06.2020r.) o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się: Instytucje Otoczenia Biznesu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu zakłada się realizację wsparcia poprzez instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia: wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dokumentacji konkursowej.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi:

- 100% dla wydatków na wsparcie pomostowe oraz dotacje;

- 95% dla pozostałych wydatków.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przewidziana na konkurs wynosi 10 050 000,00 zł, w tym wkład Unii Europejskiej 8 470 140,00 zł (84,28%).

Regulamin konkursu

Link do Regulaminu konkursu oraz do całej dokumentacji konkursowej.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Link do załączników do regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie

Link do załączników do regulaminu konkursu

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje o procedurze odwoławczej są dostępne w regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl

 

Linki

Strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.