1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw WielkopolskiRPO Wielkopolskiego

Termin konkursu

od 29.12.2017 do 02.02.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Wielkopolskiego

Działanie

1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Lipiec 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu al. Niepodległości 34 61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Wdrażania Programu Regionalnego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 29.12.2017 r. od godziny 7.30 do 2.02.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 29.11.2017 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+. 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

a) Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa lub ich grupy;

b) Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, uczelni (w tym spółek celowych uczelni) lub organizacji pozarządowych (wiodącą rolę pełni przedsiębiorstwo).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będzie:

1. Wsparcie infrastruktury B+R poprzez stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych;

2. Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, w tym badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych po stworzenie linii demonstracyjnej;

3. Wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej (w tym zakup wyników prac B+R).

Kryteria wyboru projektów

Link do dokumentu Kryteria wyboru projektów (PDF 420 KB)

Link do dokumentu Warunki formalne (PDF 230 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

1. Maksymalny poziom dofinansowania projektów objętych regionalną pomocą inwestycyjną:

a) Mikro, małe przedsiębiorstwa – do 45% kosztów kwalifikowalnych;

b) Średnie przedsiębiorstwa – do 35% kosztów kwalifikowalnych;

c) Duże przedsiębiorstwa – do 25% kosztów kwalifikowalnych;

2. Maksymalny poziom dofinansowania projektów badawczych lub projektów badawczych z elementami infrastruktury:

a) MŚP – maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych;

b) Duże przedsiębiorstwa – maksymalnie 65% kosztów kwalifikowalnych;

3. Maksymalny poziom dofinansowania projektów objętych pomocą de minimis – do 80% kosztów kwalifikowalnych, przy czym maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć 700 000 PLN.

Wskazane powyżej intensywności wsparcia określają maksymalne poziomy dofinansowania.

Ostateczny procent dofinansowania uzależniony jest od wybranych typów i wariantów realizacji projektu określonych w Regulaminie Konkursu nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-001/17.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu to 150 000 000 PLN.

W ramach alokacji przeznaczonej na konkurs wydziela się odrębną pulę środków przeznaczoną na dofinansowanie:

a) Wnioskodawców/Beneficjentów z sektora MŚP – 141 100 000,00 PLN

b) Wnioskodawców/Beneficjentów z sektora dużych przedsiębiorstw – 8 900 000, 00 PLN.

Regulamin konkursu

Link do pliku Regulamin konkursu  (PDF 887 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Link do pliku Wzór wniosku o dofinansowanie  (PDF 596 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Link do pliku Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 712 KB)

Link do pliku Załącznik do umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w Regulaminie konkursu Nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-001/17 (PDF 887 KB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres monika.kwasnik@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 05 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.

Linki

Link do ogłoszenia na stronie Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.