1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne

1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚPPolska Wschodnia

Termin konkursu

zakończony 24.09.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Polska Wschodnia

Działanie

1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne

Poddziałanie

1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 4 miesiące od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków stanowiącą załącznik do Regulaminu Konkursu. Szczegółowe zasady odnośnie dołączania załączników do wniosku znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach poddziałania 1.3.1 POPW możliwości dofinansowania podlegają projekty realizowane na terytorium makroregionu Polski Wschodniej dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych produktów (wyrobów lub usług) lub opracowania innowacyjnych procesów technologicznych i wdrożenia ich w firmie, w szczególności poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R. Dodatkowo, można uzyskać wsparcie na przystosowanie firmy do działania w warunkach epidemii.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria oceny projektów stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu, dostępnego na stronie internetowej PARP dot. poddziałania.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalnie 70% dla Regionalnej pomocy Inwestycyjnej.

Maksymalnie 50% na usługi doradczych.

Maksymalnie 85% na pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności.

Maksymalnie 70% na pomoc de minimis.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

150 000 000 PLN (sto pięćdziesiąt milionów złotych)

Regulamin konkursu

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania naboru znajdują się w Regulaminie konkursu, dostępnym na stronie internetowej PARP dot. poddziałania.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu stanowią odpowiednio załącznik nr 2 i 3 do Regulaminu naboru i są dostępne na stronie internetowej PARP dot. poddziałania.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu naboru i jest dostępny na stronie internetowej PARP dot. poddziałania.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje odnośnie do procedury odwoławczej zawarte są w § 13 Regulaminu konkursu, dostępnego na stronie internetowej PARP dot. poddziałania.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości lub za pośrednictwem infolinii pod numerem telefonu: 801 332 202 oraz 22 574 07 07.

Linki

www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wdrazanie-innowacji-przez-msp#dokumenty

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.