1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)

1.3.5 Usługi dla MŚPschemat B typ 1. Konkurs nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/20

Termin konkursu

zakończony 7.08.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

schemat B typ 1. Konkurs nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/20

Działanie

1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)

Poddziałanie

1.3.5 Usługi dla MŚP

Termin rozstrzygnięcia konkursu

nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

lub

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek–piątek 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosków

Wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”, z zastrzeżeniem, że w dniu zamknięcia naboru wniosek w wersji elektronicznej musi być wysłany do godziny 15:30.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym) Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku w trybie nadzwyczajnym dofinansowanie projektu grantowego uprawniony jest podmiot (grantodawca), będący instytucją otoczenia biznesu, spełniający łącznie następujące warunki:

 • Posiadanie doświadczenia w udzielaniu dotacji przedsiębiorcom ze środków Unii Europejskiej (łączna wartość udzielonych dotacji przewyższa wartość projektu grantowego);
 • Posiadanie własnego, wyszkolonego personelu z udokumentowanym doświadczeniem i kompetencjami, adekwatnymi do zakresu i rodzaju powierzonych zadań, zapewniających merytoryczną i terminową realizację projektu, zgodnie z procedurami krajowymi oraz UE;
 • Posiadanie własnych zasobów infrastrukturalnych i informatycznych, niezbędnych do obsługi i rozliczania projektów finansowanych ze środków UE;
 • Bardzo dobra lokalizacja w centrum regionu /stolicy województwa, zapewniająca dostępność przedsiębiorców z całego regionu;
 • Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego posiada 100% udziałów /akcji w strukturze właścicielskiej podmiotu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt polegający na udzielaniu grantów na kapitał obrotowy przedsiębiorstw dotkniętych bezpośrednio skutkami wybuchu pandemii COVID-19. Wydatki mogą dotyczyć pokrycia bieżących opłat i kosztów (m.in wynagrodzenia pracowników, ZUS, koszty wynajmu, inne opłaty i koszty bieżące, inne zobowiązania publiczno-prawne, finansowania kapitału obrotowego). Wsparcie ma na celu poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Szczegółowym opisie osi priorytetowej oraz w załącznikach do Regulaminu naboru. (PDF 653 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

41 447 745,36 złotych

Regulamin konkursu

Regulamin naboru (PDF 653 KB) - obowiązuje od 17.08.2020 r.

Regulamin naboru - wersja archiwalna (obowiązywała do 16.08.2020 r.)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 2 MB) - obowiązuje od 17.08.2020 r. 

Wzór umowy o dofinansowanie - wersja archiwalna (obowiązywała do 16.08.2020 r.)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 13 Regulaminu naboru (PDF 653 KB).

Pytania i odpowiedzi

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
  Telefony do konsultantów: 89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-84, 89 512-54-85, 89 512-54-86      
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl
  Telefony do konsultantów: 55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl
  Telefony do konsultantów: 87 734-11-09, 87 734-11-10, 87 610-07-77

lub nabory.przedsiebiorczosc@warmia.mazury.pl

lub tel.
89 521 96 36
89 521 93 97
89 521 96 26
89 521 96 41
89 521 96 54

Linki

Link od strony z pełną dokumentacją naboru

Szczegółowy opis osi priorytetowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.