1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja

1.4.1 Promocja gospodarcza regionunr RPWM.01.04.01-IZ.00-28-003/17

Termin konkursu

zakończony 28.12.2017

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

nr RPWM.01.04.01-IZ.00-28-003/17

Działanie

1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja

Poddziałanie

1.4.1 Promocja gospodarcza regionu

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

Godziny pracy:
Poniedziałek 8:00–16:00, wtorek–piątek: 7:30–15:30

Sposób składania wniosków

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS2 funkcji „Wyślij wniosek”. Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów:

  1. Grupy przedsiębiorstw (MŚP) – w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja, IOB
  2. IOB

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego Poddziałania wspierane będą kompleksowe sieciowe projekty promocji gospodarczej (realizowane wspólnie przez min. 3 przedsiębiorstw) w wymiarze krajowym i międzynarodowym, których celem będzie zarówno wypromowanie oferty gospodarczej województwa, jak i wzrost napływu bezpośrednich inwestycji zewnętrznych (w tym zagranicznych) do regionu. Działania promocji gospodarczej mogą obejmować m.in.

1. przygotowanie kompleksowych ofert inwestycyjnych;
2. tworzenie nowych i rozwój istniejących systemów informacji gospodarczej;
3. kampanie medialne;
4. organizacja i udział w przedsięwzięciach o charakterze gospodarczym ukierunkowane na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu (wyłącznie jako komponent większego projektu, tego typu działania nie mogą stanowić oddzielnego projektu). Preferencje uzyskają projekty z obszaru zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczególowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu (PDF 610 KB).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

50% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

23 865 625,10 złotych

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu  (PDF 610 KB)– obowiązuje od 22.12.2017 r.

Regulamin konkursu (PDF 610 KB) – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 315 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 945 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu (PDF 610 KB)

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

lub

Anna Kiziniewicz-Kowalska a.kiziniewicz@warmia.mazury.pl
Katarzyna Gawdzińska-Duda k.gawdzinska@warmia.mazury.pl
Agnieszka Przychodzka a.przychodzka@warmia.mazury.pl
Justyna Mordas j.mordas@warmia.mazury.pl
Monika Szepietowska monika.szepietowska@warmia.mazury.pl
Anna Pawelec a.pawelec@warmia.mazury.pl
Elwira Ryniec e.ryniec@warmia.mazury.pl 

Tel. 89 521 96 36      
89 521 93 97   
89 521 96 26      
89 521 96 06      
89 521 96 41      
89 521 93 72

Linki

Link do strony z pełną dokumentacją naboru

Szczegółowy opis osi priorytetowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.