1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskimInfrastruktura i Środowisko

Termin konkursu

zakończony 29.12.2017

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Infrastruktura i Środowisko

Działanie

1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

Poddziałanie

1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

ul. Plebiscytowa 19

40-035 Katowice

Sposób składania wniosków

  • w formie papierowej, w kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, w godzinach 7.30 – 15.30. 
  • poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Kto może składać wnioski?

  • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140),
  • wspólnoty mieszkaniowe (forma prawna – kod 085),
  • porozumienia wspólnot mieszkaniowych

z obszaru województwa śląskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty dotyczące wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, obejmującej elementy wskazane w SzOOP POIiŚ 2014-2020 (Działanie 1.7 pkt. 5 określający typy projektów dla Poddziałania 1.7.1).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IiŚ 2014-2020 obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu (Zał. nr 4 do Regulaminu konkursu)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, nie więcej niż 85%, z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE, stanowiącej Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

100 MLN PLN

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOC 574 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOC 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 157 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z Regulaminem konkursu (DOC 574 KB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania, dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie można przesyłać na adres fundusze.europejskie@wfosigw.katowice.pl

Linki

Ogloszenie o konkursie

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.