1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskimInfrastruktura i Środowisko

Termin konkursu

zakończony 29.12.2017

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Infrastruktura i Środowisko

Działanie

1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

Poddziałanie

1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2018

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

ul. Plebiscytowa 19

40-035 Katowice 

Sposób składania wniosków

  • w formie papierowej, w kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, w godzinach 7.30 – 15.30. 
  • poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Kto może składać wnioski?

  • przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124),
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431),
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115), 
  • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140)

z obszaru województwa śląskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących  efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu w województwie śląskim. 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów w ramach konkursu określone są w obowiązującym załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, i stanowią załącznik nr  3 do Regulaminu konkursu. 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%, z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE dla Poddziałania 1.7.2. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim, stanowiącej załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

380 MLN PLN

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOCX 843 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 274 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (RTF 560 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z Regulaminem konkursu (DOCX 843 KB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania, dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie można przesyłać na adres fundusze.europejskie@wfosigw.katowice.pl

Linki

Ogłoszenie o konkursie

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.