2. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracownikówProgram Litwa-Polska

Termin konkursu

od 04.05.2020 do 30.09.2020

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

Program Litwa-Polska

Działanie

2. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Na bieżąco, nabór ciągły

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat Programu Interreg Litwa-Polska, aplikacje są składane wyłącznie elektronicznie na adres: application@lietuva-polska.eu

Sposób składania wniosków

Wnioski są wypełniane w Elektronicznym System Monitoringu, następnie należy je wysłać na adres: application@lietuva-polska.eu

Kto może składać wnioski?

 • Władze lokalne, regionalne i krajowe;
 • Instytucje publiczne i podmioty prawa publicznego;
 • Organizacje pozarządowe
 • Organizacje wspierające biznes (np. inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, centra doradztwa biznesowego, izby handlowe)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przykłady dofinansowywanych przedsięwzięć:

 • działania w zakresie współpracy pomiędzy organizacjami wspierającymi biznes (np. inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, centra doradztwa biznesowego, izby handlowe) po drugiej stronie granicy;
 • programy przyspieszania działalności gospodarczej, przedsiębiorczości i praktyk zawodowych;
 • projekty z zakresu przedsiębiorczości młodzieżowej, mających na celu wprowadzenie młodzieży do świata biznesu, przedsiębiorców i przedsiębiorstw, zachęcanie młodzieży do samozatrudnienia i tworzenia przedsiębiorstw itp;
 • działania wspierające współpracę biznesową (np. tworzenie sieci, rozwój klastrów itp.);
 • przekazywanie dobrych praktyk, wspólne szkolenia i wymiana pracowników pomiędzy beneficjentami w celu zwiększenia zdolności zarządzania organizacjami wspierającymi biznes i świadczenia usług, rozwoju lub modernizacji wspólnych (lub promowania współpracy) usług dla biznesu;
 • wspólne szkolenia, seminaria i inne wydarzenia dla młodzieży, przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników na rzecz rozwoju biznesu i związanych z nim kwestii;   
 • zapewnienie informacji i doradztwa w zakresie rynku pracy w celu zwiększenia mobilności transgranicznej;
 • wspólne opracowywanie i wdrażanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspólne szkolenia;
 • wspólne inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodzieży i osób starszych oraz realizacja programów wymiany;
 • tworzenie sieci instytucji edukacyjnych i rynku pracy w celu przyczynienia się do lepszego dopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy w regionie;
 • wspólne programy studiów i szkoleń zgodnych z potrzebami rynku pracy;
 • transfer dobrych praktyk dla beneficjentów mających na celu zwiększenie zdolności do realizacji mobilności transgranicznej, lokalnego zatrudnienia i innych inicjatyw na rzecz zatrudnienia;
 • wymiana doświadczeń i wspólne szkolenia dla beneficjentów, osób bezrobotnych, a także osób poszukujących zmian w karierze zawodowej, młodzieży i społeczności, mające na celu wzmocnienie potencjału;
 • działania skierowane na walkę z pandemią COVID-19: priorytet zostanie przyznany projektom mającym za zadanie reakcję na bieżące potrzeby kryzysowe, jak i łagodzenie wpływu epidemii na różne aspekty życia (gospodarcze, społeczne i inne).

Kryteria wyboru projektów

 • Jakość współpracy transgranicznej;
 • Wkład projektu w realizację Programu Współpracy;
 • Merytoryczno-branżowa ocena projektów;
 • Wpływ na skutki pandemii COVID-19.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

11,4 mln Euro na wszystkie priorytety. Brak podziału na osie priorytetowe.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu znajduje się na stronie programu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie znajduje się w Elektronicznym Systemie Monitoringu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Brak

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura skargowa znajduje się w Podręczniku na stronie programu. 

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.