2. Zrównoważony transport transgranicznyEuropejska Współpraca Terytorialna

Termin konkursu

zakończony 30.04.2018

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Europejska Współpraca Terytorialna

Działanie

2. Zrównoważony transport transgraniczny

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik/listopad 2018 roku

Miejsce składania wniosków

Wnioski składane on-line

Sposób składania wniosków

Wnioski należy złożyć w dwóch językach: polskim oraz słowackim i dostarczyć w postaci elektronicznej poprzez aplikację on-line.

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami mogą być m.in.:

  • organy administracji rządowej i samorządowej oraz ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
  • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. 

Szczegółowa lista kwalifikujących się wnioskodawców stanowi załącznik nr 1 do Podręcznika beneficjenta.

Listę wnioskodawców z Republiki Czeskiej wskazano w załączniku nr 15 do Podręcznika beneficjenta.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie można uzyskać na:

  • Planowanie zintegrowanego transgranicznego systemu komunikacji publicznej, w tym m.in.: koordynacja rozkładów jazdy, wspólne bilety, system obsługi pasażerów, biletomaty; kampanie informacyjne i promocyjne, przewodniki, wspólne ulotki wielojęzyczne, mapy, oznakowanie przystanków.
  • Opracowanie transgranicznych map i koordynacja połączeń; rozwój przyjaznego środowisku systemu transportu multimodalnego na obszarze objętym Programem; wykorzystanie dostępnych narzędzi i stworzenie nowych produktów informatycznych np. system wielojęzycznej informacji dla pasażerów na przystankach i stacjach kolejowych, zaprojektowanie wielojęzycznych stron internetowych umożliwiających wybór właściwego biletu, internetowe i dostępne z telefonu komórkowego wyszukiwarki połączeń itd.
  • Projekty dotyczące połączeń multimodalnych w zakresie publicznego systemu przewozu osób, np. budowa obiektów parkingowych typu „Parkuj i Jedź”.

Wszystkie działania muszą mieć charakter transgraniczny.

 

CEPASTEBIN%

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określa załącznik nr 9 do Podręcznika beneficjenta.

W trakcie oceny będzie brana pod uwagę gotowość danego projektu do realizacji, udowodniony transgraniczny charakter działań oraz spełnienie warunków specyficznych dla naboru.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu to 3 mln euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

6,2 mln EUR

Regulamin konkursu

Zasady obowiązujące w konkursie opisane są na stronie programu oraz w Podręczniku beneficjenta.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Generator wniosków on-line

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi załącznik nr 10 oraz załącznik nr 10.1 (dla projektów z pomocą publiczną) do Podręcznika beneficjenta.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Partner Wiodący projektu reprezentujący partnerstwo ma prawo do złożenia skargi, jeśli w jego opinii ocena projektu nie była zgodna z procedurami oceny zawartymi w dokumentach dotyczących naboru projektu.

Procedura skargowa jest opisana w załączniku numer 2 do Regulaminu Komitetu Monitorującego. Informacje na ten temat znajdują się także w Podręczniku beneficjenta, rozdział 5.2 Proces oceny i wyboru projektów.

Pytania i odpowiedzi

Zakładka Najczęściej zadawane pytania.

Linki

Treść ogłoszenia o naborze oraz dokumenty obowiązujące dla naboru, w tym dokument programowy, podręcznik beneficjenta, obowiązujące wytyczne znajdują się na stronie internetowej programu.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.