2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinachw tym w dostępie do zatrudnienia

Termin konkursu

od 30.12.2017 do 31.01.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

w tym w dostępie do zatrudnienia

Działanie

2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2017

Miejsce składania wniosków

W formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA, dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Sposób składania wniosków

W formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA, dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:

  • instytucje szkoleniowe zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
  • instytucje publiczne,
  • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
  • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
  • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty składane w odpowiedzi na konkurs powinny przyczyniać się do realizacji celów PO WER, w szczególności muszą wpisywać się w realizację celu szczegółowego nr 3 PO WER: Wzmocnienie stosowania zasady równości szans płci w zakresie dostępu do zatrudnienia i rozwoju kariery zawodowej.

Celem konkursu jest wdrożenie w małych przedsiębiorstwach (w 400 bezpośrednio w ramach konkursu, w kolejnych - w ramach następczych działań upowszechniających) narzędzia wspierającego przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć w miejscu pracy i w dostępie do zatrudnienia.

Narzędzie powinno składać się z co najmniej dwóch modułów – informacyjnego i szkoleniowego. W efekcie realizacji projektu (dzięki m.in. pilotażom) powinno stanowić gotowe do zastosowania przez małe przedsiębiorstwa rozwiązanie.

W ramach niniejszego konkursu przewiduje się wyłonienie 1 projektu

Kryteria wyboru projektów

Kryteria oceny formalnej i merytorycznej zgodnie z rozdziałami 7.2 regulaminu konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-004/17

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100,00%, natomiast maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 84,28%.

W konkursie nie jest wymagany wkład własny wnioskodawcy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

4 297 811,00 zł

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu POWR.02.01.00-IP.03-00-004/17 z dnia 17.01.2018 r. - AKTUALNY - opis zmian

Poprzednie (nieaktualne) wersje regulaminu:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik 7 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik 8a – Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z pkt VIII regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Marlena Jabłońska, tel.: 22 461 63 38, adres e-mail: marlena.jablonska@mrpips.gov.pl

Linki

Strona naboru wniosków w ramach konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-004/17

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.