2.10 Wysoka jakość systemu oświatyWiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

zakończony 3.07.2017

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Termin rozstrzygnięcia konkursu

25.10.2017

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć do IP w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć do IP w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), na obowiązującym formularzu. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę złożenia wersji elektronicznej wniosku w SOWA. Wniosek złożony za pośrednictwem SOWA nie jest podpisywany. Złożenie wniosku w ww. sposób oznacza potwierdzenie zgodności z prawdą oświadczeń zawartych w części VIII wniosku. Dla przedmiotowego projektu został założony nabór w SOWA pod numerem: POWR.02.10.00-00-0003/17.

Kto może składać wnioski?

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy

Kryteria wyboru projektów

tryb pozakonkursowy

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

6 769 862,00 zł

Regulamin konkursu

nie dotyczy

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wniosek powinien zostać złożony do Instytucji Pośredniczącej na obowiązującym formularzu dostępnym w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA

Wzór wniosku (PDF 204 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (PDF 615 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Punkt informacyjny:

infoPOWER@men.gov.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.