2.10 Wysoka jakość systemu oświatyWiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

zakończony 31.07.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2020

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć do IP w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) - konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-004/20.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć do IP w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) - konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-004/20.

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w tworzeniu multimedialnych i interaktywnych materiałów dydaktycznych, w tym dostępnych dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, spełniających standard WCAG 2.0 lub 2.1. Doświadczenie będzie potwierdzone dokonaniami z ostatnich 5 lat w wyżej wymienionych dziedzinach (minimum 10 multimedialnych i interaktywnych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla uczniów szkół realizujących kształcenie ogólne), w tym minimum jeden materiał spełniający standard WCAG 2.0 lub 2.1).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu pn. „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – III etap” jest opracowanie łącznie 1047 nowych e-materiałów dydaktycznych oraz aktualizacja 3115 istniejących e-materiałów dydaktycznych, w poszczególnych obszarach przedmiotowych: Obszar I – edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie i historia – łącznie 633 e-materiały, w tym 182 nowe i 451 zaktualizowanych; Obszar II – język polski – łącznie 931 e-materiały, w tym 166 nowych i 765 zaktualizowanych; Obszar III – biologia, przyroda, chemia i geografia – łącznie 759 e-materiałów, w tym 217 nowych i 542 zaktualizowane; Obszar IV – fizyka, matematyka i informatyka – łącznie 964 e-materiały, w tym 109 nowych i 855 zaktualizowane; Obszar V muzyka, historia muzyki, plastyka, historia sztuki oraz język łaciński i kultura antyczna – łącznie 151 nowych e-materiałów; Obszar VI – edukacja wczesnoszkolna – łącznie 724 e-materiały, w tym 222 nowych i 502 zaktualizowane.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru zostały zamieszczone w regulaminie konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

lokacja na konkurs wynosi 30 548 898,00 PLN i została podzielona na 6 obszarów. Poniżej przedstawiono podział alokacji na poszczególne branże: 1. E-materiały dydaktyczne do edukacji dla bezpieczeństwa, wiedzy o społeczeństwie i historii – 3 361 938,00 PLN 2. E-materiały do języka polskiego – 4 288 040,00 PLN 3. E-materiały dydaktyczne do biologii, przyrody, chemii i geografii – 6 395 840,00 PLN 4. E-materiały dydaktyczne do fizyki, matematyki i informatyki – 3 012 080,00 PLN 5. E-materiały dydaktyczne do muzyki, historii muzyki, plastyki, historii sztuki oraz języka łacińskiego i kultury antycznej – 8 188 000,00 PLN 6. E-materiały dydaktyczne do edukacji wczesnoszkolnej – 5 303 000,00 PLN Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100% (ze środków UE i środków budżetu państwa). W ramach konkursu do dofinansowania wybrane zostanie maksymalnie 6 projektów, po jednym najwyżej ocenionym projekcie, dla każdego z 6 obszarów.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

30 548 898,00 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza

Pytania i odpowiedzi

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu

Prezentacje ze spotkania informacyjnego

Pytania i odpowiedzi – część I

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.