2.10 Wysoka jakość systemu oświatyWiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

od 21.09.2020 do 05.10.2020

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2021

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć do IP w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) - konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-009/20.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć do IP w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) - konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-009/20.

Kto może składać wnioski?

Podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w dziedzinie tworzenia multimedialnych i interaktywnych materiałów, z przeznaczeniem dla dzieci, młodzieży lub dorosłych użytkowników w celach edukacyjno-szkoleniowych, w tym dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności spełniających standard WCAG 2.0 lub WCAG 2.1.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu pn. „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do języków obcych” jest opracowanie łącznie 3 474 e-materiałów dydaktycznych do nauki języków obcych,w poszczególnych obszarach:

Obszar I: Język angielski I (szkoła podstawowa: klasy I –III i klasy IV – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum w zakresie podstawowym i rozszerzonym).Łączna liczba e-materiałów dydaktycznych: 937, w tym 545 do szkoły podstawowej i 392 do szkoły ponadpodstawowej.

Obszar II: Język niemiecki I (szkoła podstawowa: klasy I –III i klasy IV – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum w zakresie podstawowym i rozszerzonym).Łączna liczba e-materiałów dydaktycznych: 937, w tym 545 do szkoły podstawowej i 392 do szkoły ponadpodstawowej.

Obszar III: Język francuski II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum).Łączna liczba e-materiałów dydaktycznych: 400, w tym 120 do szkoły podstawowej i 280 do szkoły ponadpodstawowej.

Obszar IV: Język włoski II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum).Łączna liczba e-materiałów dydaktycznych: 400, w tym 120 do szkoły podstawowej i 280 do szkoły ponadpodstawowej.

Obszar V: Język hiszpański II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum).Łączna liczba e-materiałów dydaktycznych: 400, w tym 120 do szkoły podstawowej i 280 do szkoły ponadpodstawowej.

Obszar VI: Język rosyjski II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum).Łączna liczba e-materiałów dydaktycznych: 400, w tym 120 do szkoły podstawowej i 280 do szkoły ponadpodstawowej..

Kryteria wyboru projektów

Regulamin konkursu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 45 339 800,00  PLN i została podzielona na 6 obszarów. Poniżej przedstawiono podział alokacji na poszczególne obszary:

Obszar I: Język angielski I (szkoła podstawowa: klasy I –III i klasy IV – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum w zakresie podstawowym i rozszerzonym).Maksymalna wartość projektu: 11 933 900,00 zł.

Obszar II: Język niemiecki I (szkoła podstawowa: klasy I –III i klasy IV – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum w zakresie podstawowym i rozszerzonym).Maksymalna wartość projektu: 11 933 900,00 zł.

Obszar III: Język francuski II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum).Maksymalna wartość projektu: 5 368 000,00 zł

Obszar IV: Język włoski II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum).Maksymalna wartość projektu: 5 368 000,00 zł

Obszar V: Język hiszpański II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum)Maksymalna wartość projektu: 5 368 000,00 zł

Obszar VI: Język rosyjski II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum).Maksymalna wartość projektu: 5 368 000,00 zł

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana została w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-009/20 Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do języków obcych

Spotkanie odbędzie się 10 września 2020 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w formule online, tj. za pośrednictwem jednego z programów umożliwiających przeprowadzenie spotkania audio-wideo. Szczegóły dotyczące tego w jaki sposób będzie można zalogować się na spotkanie zostaną przekazane na adresy mailowe osób, które zgłoszą chęć udziału w spotkaniu.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy do 9 września 2020 r. (środa) do godziny 12.00 na adres: konkurs.ejezyki@men.gov.pl.

Prezentacje ze spotkania informacyjnego

Linki

Informacje dotyczące niniejszego konkursu są publikowane na stronie IOK https://efs.men.gov.pl/.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.