2.13 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej samorządu województwaRPO Zachodniopomorskiego

Termin konkursu

od 02.11.2017 do 31.05.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Zachodniopomorskiego

Działanie

2.13 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej samorządu województwa

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2018

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Jagiellońska 32U/5
70-382 Szczecin

Sposób składania wniosków

SSkuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK (Instytucji Organizującej Konkurs) pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie, tj. do 7 czerwca 2018r. Suma kontrolna, którą oznaczony jest pisemny wniosek o przyznanie pomocy, musi być tożsama z sumą kontrolną wniosku opublikowanego w LSI. Aby zapewnić zgodność sum kontrolnych, wydruku odpowiedniego pisemnego wniosku o przyznanie pomocy należy dokonać po opublikowaniu wniosku w LSI.

 

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

 

Kto może składać wnioski?

W ramach działania 2.13 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej samorządu województwa podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

 

  • samorząd województwa
  • jednostki podległe samorządowi województwa.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kompleksową głęboką modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej..

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu..

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

W ramach naboru możliwe jest również dofinansowanie projektów ze środków budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie RPO WZ w wysokości nieprzekraczającej 10% wydatków kwalifikowalnych projektu..

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 9 077 633,80 PLN (słownie: dziewięć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści trzy 80/100 złotych)..

Regulamin konkursu

 Dokumenty archiwalne:

  • Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od dnia 02.10.2017 r. do 06.11.2017 r.) (PDF 1.96 MB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu Rozdział IV Rozstrzygnięcie konkursu i procedura odwoławcza..

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: sek_wwsrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 10 300.

Linki

 

 

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.