2.13 Przejrzysty i spójny Krajowy System KwalifikacjiWiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

zakończony 24.11.2017

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

2.13 Przejrzysty i spójny Krajowy System Kwalifikacji

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć do IP w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć do IP w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), na obowiązującym formularzu. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę złożenia wersji elektronicznej wniosku w SOWA. Wniosek złożony za pośrednictwem SOWA nie jest podpisywany. Złożenie wniosku w ww. sposób oznacza potwierdzenie zgodności z prawdą oświadczeń zawartych w części VIII wniosku. Dla przedmiotowego projektu został założony nabór w SOWA pod numerem: POWR.02.13.00-IP.02-00-001/17.

Kto może składać wnioski?

Instytut Badań Edukacyjnych

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Włączenie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym

Kryteria wyboru projektów

tryb pozakonkursowy

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

41.000.000 PLN

Regulamin konkursu

nie dotyczy

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wniosek powinien zostać złożony do Instytucji Pośredniczącej na obowiązującym formularzu dostępnym w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA

Wzór wniosku (PDF 434 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy (PDF 2 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Punkt informacyjny:

infoPOWER@men.gov.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.