2.13 Przejrzysty i spójny Krajowy System KwalifikacjiWiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

zakończony 27.04.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

2.13 Przejrzysty i spójny Krajowy System Kwalifikacji

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2020

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

Sposób składania wniosków

W formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

Kto może składać wnioski?

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przygotowanie i wdrożenie rozwiązań mających na celu zapewnienie jakości procesów związanych z włączaniem i funkcjonowaniem nowych kwalifikacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Objęcie wsparciem w ramach projektu pierwszych 3 resortów – do 3 miesięcy od rozpoczęcia realizacji projektu. Objęcie wsparciem w ramach projektu min. kolejnych 3 resortów – do 9 miesięcy od rozpoczęcia realizacji projektu.Powstanie sieci współpracy specjalistów i ekspertów – do 10 miesięcy od rozpoczęcia realizacji projektu.

 

Kryteria wyboru projektów

Nie dotyczy. Projekt pozakonkursowy.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

9 000 000,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

9 000 000,00 PLN

Regulamin konkursu

Nie dotyczy. Projekt pozakonkursowy.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.