ZMIANA TERMINU: 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życieWiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

zakończony 15.04.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

ZMIANA TERMINU: 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kw. 2020

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć do IP w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) - konkurs nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/20.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć do IP w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) - konkurs nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/20.

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w SZOOP oraz wskazane w kryterium dostępu, zgodnie z którymi beneficjentem projektu może być podmiot, który w ciągu ostatnich pięciu lat wytworzył co najmniej 50 materiałów/multimediów/narzędzi zawodoznawczych o charakterze edukacyjnym.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest przygotowanie multimedialnych informacji zawodoznawczych dla 137 zawodów szkolnictwa zawodowego w oparciu o modelową informację stanowiącą załącznik do regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Aktualizacja regulaminu konkursu - 28.02.2020 r.

Aktualizacja regulaminu konkursu - 16.03.2020 r.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 14 100 000,00 zł

Maksymalna wartość dofinansowania projektu jest wynosi 14 100 000,00 zł

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Regulamin Multimedia dla doradztwa II 30.01.2020 aktualizacja (PDF 1 MB)

Aktualizacja regulaminu konkursu - 28.02.2020 r.

Aktualizacja regulaminu konkursu - 16.03.2020 r. (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 493 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 2 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana została w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres: konkurs.doradztwo@men.gov.pl

 

Spotkanie informacyjne - 14.02.2020 r.

Harmonogram prac KOP

 

Linki

Informacje dotyczące niniejszego konkursu są publikowane na stronie IOK https://efs.men.gov.pl/.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt