ZMIANA TERMINU 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarkiWiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

zakończony 21.05.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

ZMIANA TERMINU 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Szucha 25, 00-918 Warszawa

Sposób składania wniosków

W formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu, zgodnie z kryterium dostępu nr 1, mogą ubiegać się przedsiębiorcy lub pracodawcy, partnerzy społeczni zgodnie z definicją w SZOOP dla PO WER, organizacje pracodawców/przedsiębiorców, samorząd gospodarczy i zawodowy, stowarzyszenia zawodowe, jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, publiczne i niepubliczne uczelnie akademickie i zawodowe, organizacje pozarządowe lub związki organizacji pozarządowych, właściwi dla branż wskazanych w regulaminie oraz placówki doskonalenia nauczycieli

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu opracowane zostaną modelowe programy realizacji praktycznej nauki zawodu dla minimum dwóch zawodów w ramach każdej z branż. Beneficjent przeprowadzi pilotaż opracowanego modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w zakresie stażu uczniowskiego.

Kryteria wyboru projektów

Regulamin konkursu i załączniki

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

24 000 000,00 zł

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu i załączniki

Aktualizacja regulaminu konkursu

Aktualizacja regulaminu konkursu - 29.09.2020

Wzór wniosku o dofinansowanie

wzór wnioski o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została opisana w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Listy branż dostępnych na poszczególne rundy konkursu:

Lista branż dostępnych dla II rundy

Lista branż dostępnych dla III rundy

Lista branż dostepnych dla IV rundy

Lista branż dostępnych dla V rundy

Listy wniosków skierowanych do oceny merytorycznej:

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej - I runda

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej - II runda

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej - III runda

Lista wniosków skierowanych do negocjacji:

Lista wniosków skierowanych do negocjacji - I runda

Lista wniosków skierowanych do negocjacji - II runda (PDF 188 KB)

Lista wniosków skierowanych do negocjacji – III runda

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.