2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwościWiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

od 12.06.2018 r. do 16.07.2018 r. , godz. 17.00

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Termin rozstrzygnięcia konkursu

17.09.2018 r.

Miejsce składania wniosków

Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 1100-950 Warszawa

 

Wniosek należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA (https://www.sowa.efs.gov.pl/).

Sposób składania wniosków

Wniosek należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA (https://www.sowa.efs.gov.pl/).

Kto może składać wnioski?

Ministerstwo Sprawiedliwości

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt pozakonkursowy pt. "Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym" 

Kryteria wyboru projektów

Projekt musi być zgodny z założeniami określonymi w zatwierdzonej fiszce projektu w Rocznym Planie Działania na 2018 r. oraz z kryteriami merytorycznymi i horyzontalnymi wskazanymi w załączonej karcie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym w ramach PO WER.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

9 331 064,60 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

9 331 064,60 PLN

Regulamin konkursu

nie dotyczy

Wzór wniosku o dofinansowanie

załącznik nr 1 fiszka projektu z RPD - plik (PDF) 

załącznik nr 2 wzór wniosku o dofinansowanie projektu- plik (PDF) 

załącznik nr 3 Instrukcja_wypełniania_wniosku_o_dofinansowanie- plik (PDF)

załącznik nr 4 wzór karty oceny merytorycznej- plik (PDF) 

załącznik nr 5 Zestawienie standardów i cen rynkowych PO WER 

Wzór umowy o dofinansowanie

nie dotyczy

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

nie dotyczy

Linki

Ministerstwo Sprawiedliwości

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.