2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwościWiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

zakończony 16.07.2018

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Termin rozstrzygnięcia konkursu

17.09.2018 r.

Miejsce składania wniosków

Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 1100-950 Warszawa

 

Wniosek należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA (https://www.sowa.efs.gov.pl/).

Sposób składania wniosków

Wniosek należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA (https://www.sowa.efs.gov.pl/).

Kto może składać wnioski?

Ministerstwo Sprawiedliwości

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt pozakonkursowy pt. "Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym" 

Kryteria wyboru projektów

Projekt musi być zgodny z założeniami określonymi w zatwierdzonej fiszce projektu w Rocznym Planie Działania na 2018 r. oraz z kryteriami merytorycznymi i horyzontalnymi wskazanymi w załączonej karcie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym w ramach PO WER.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

9 331 064,60 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

9 331 064,60 PLN

Regulamin konkursu

nie dotyczy

Wzór wniosku o dofinansowanie

załącznik nr 1 fiszka projektu z RPD - plik (PDF) 

załącznik nr 2 wzór wniosku o dofinansowanie projektu- plik (PDF) 

załącznik nr 3 Instrukcja_wypełniania_wniosku_o_dofinansowanie- plik (PDF)

załącznik nr 4 wzór karty oceny merytorycznej- plik (PDF) 

załącznik nr 5 Zestawienie standardów i cen rynkowych PO WER 

Wzór umowy o dofinansowanie

nie dotyczy

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

nie dotyczy

Linki

Ministerstwo Sprawiedliwości

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.