2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennegoWiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

od 06.11.2017 do 13.11.2017

Status konkursu

Planowany

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 2-3 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Wnioski składane są wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (dalej SOWA)

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 6 do 13 listopada 2017 r.Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Kto może składać wnioski?

  • organizacje pozarządowe
  • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
  • przedsiębiorcy
  • szkoły wyższe
  • jednostki naukowe
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
  • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
  • urzędy administracji geodezyjno-kartograficznej
  • urzędy wojewódzkie

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na przeszkolenie pracowników jednostek samorządu terytorialnego wykonujących zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz pracowników służby geodezyjnej i kartograficznej z zakresu analizy, przetwarzania i prezentacji danych przestrzennych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs wynosi 5 800 000 zł (w tym 4 000 000 zł na projekt dotyczący szkoleń ramowych i 1 800 000 zł na projekt dotyczących szkoleń specjalistycznych).

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOC 726 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie określa załącznik nr 1 (DOCX 149 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie określa załącznik 11 (PDF 661 KB).

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.przestrzen@mr.gov.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.