2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennegoWiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

od 30.05.2018 do 29.06.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że poszczególne rundy konkursu zostaną rozstrzygnięte w terminie ok. 4 miesięcy od zakończenia naboru wniosków w ramach danej rundy.

Miejsce składania wniosków

Wnioski składane są wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (dalej SOWA).

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą w następujących terminach:

I runda - od 30 maja 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. do godz. 14.00

II runda - od 3 września 2018 r. do 28 września 2018 r. do godz. 14.00

III runda - od 3 grudnia 2018 r. do 21 grudnia 2018 r. do godz. 14.00

Nabory w ewentualnych kolejnych rundach będą rozpoczynały się pierwszego dnia każdego miesiąca (począwszy od 1 stycznia 2019 r.) a kończyły ostatniego dnia danego miesiąca o godzinie 14.00. Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z kryterium dostępu nr 4 wnioskodawcą może być wyłącznie organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1817).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zadaniem Beneficjentów wybranych w ramach konkursu będzie:

  1. przekazanie gminom (uczestnikom projektu) grantów na przeprowadzenie procesu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego w gminach;
  2. wsparcie gmin w przeprowadzeniu ww. procesu konsultacji społecznych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu (DOC 719 KB).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

30 000 000 zł.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOC 719 KB)

Regulamin konkursu (PDF 835 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie znajduje się w SOWA.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi Załącznik 10 (DOC 16 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.partycypacja@miir.gov.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.