2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji

2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LABInteligentny Rozwój

Termin konkursu

zakończony 7.11.2017

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Inteligentny Rozwój

Działanie

2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji

Poddziałanie

2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o powierzenie grantu należy przygotować i przesłać do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w języku polskim za pośrednictwem generatora wniosków znajdującego się na stornie PARP w terminie: od 19 października 2017 r. do 7 listopada 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Kto może składać wnioski?

Elektro ScaleUp to pilotażowa inicjatywa w ramach rządowego programu Start In Poland. Celem działania jest zwiększenie podaży projektów w obszarze elektromobilności poprzez pomoc mikro- lub małym przedsiębiorcom w zdobyciu pierwszego / przełomowego zlecenia w branży elektromobilności, które będzie odpowiadało na potrzeby klienta biznesowego.

Grantobiorcą może zostać akcelerator prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, który wykaże spełnienie kryteriów w ramach pilotażu Elektro ScaleUp, określonych w załączniku nr 2 do Regulaminu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Środki akcelerator może przeznaczyć na pokrycie kosztów:  

1) związanych z realizacją akceleracji na rzecz startupów,

2) operacyjnych, związanych z realizacją projektuPierwszym etapem pilotażu jest wybór podmiotu posiadającego doświadczenie w realizacji programów akceleracyjnych.

Następnie we współpracy ze średnimi i dużymi przedsiębiorstwami (odbiorcami technologii), akcelerator obejmie wsparciem minimum 30 startupów.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria Wyboru projektów

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

10 mln zł

Poziom dofinansowania

do 100% poniesionych wydatków na: usługi doradcze, zatrudnienie ekspertów i mentorów na rzecz uczestników programu akceleracyjnego,  pomoc w formie pieniężnej przyznawaną odbiorcom ostatecznym, czyli startupom

do 50% poniesionych wydatków na:  organizację networkingu; organizację naboru i oceny uczestników programów akceleracyjnych oraz rozliczanie i monitorowanie projektu, w tym także wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podróże służbowe osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu po stronie Grantobiorcy, z wyłączeniem doradców, ekspertów i mentorów świadczących usługi na rzecz startupów; działania informacyjno-promocyjne projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 mln zł

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o powierzenie grantu

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o powierzenie grantu

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy nie przysługują środki odwoławcze.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl i telefonicznie 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93.

Linki

Elektro ScaleUp

Ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja konkursowa

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.