3. Promowanie włączenia społecznegowalka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Termin konkursu

od 04.05.2020 do 30.09.2020

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Działanie

3. Promowanie włączenia społecznego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Na bieżąco, nabór ciągły

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat Programu Interreg Litwa-Polska
Aplikacje są składane wyłącznie elektronicznie na adres: application@lietuva-polska.eu

Sposób składania wniosków

Wnioski są wypełniane w Elektronicznym System Monitoringu, następnie należy je wysłać na adres: application@lietuva-polska.eu

Kto może składać wnioski?

 • Władze lokalne, regionalne i krajowe;
 • Organy publiczne i podmioty prawa publicznego;
 • Organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przykłady dofinansowywanych przedsięwzięć:

 • tworzenie powiązań transgranicznych oraz sieci organizacji pozarządowych i wolontariuszy służących potrzebom osób i grup w trudnej sytuacji społecznej;
 • zaangażowanie różnych grup zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym we współpracę transgraniczną (np. kulturalną, społeczną, edukacyjną itp.);
 • wspólne działania sportowe mające na celu integrację społeczną i promowanie zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
 • programy społeczne i zdrowotne;
 • inwestycje w usługi socjalne i infrastrukturę opieki zdrowotnej do użytku transgranicznego;
 • wspólne szkolenia i wymiana pracowników pomiędzy beneficjentami (w tym wolontariuszy) pracującymi z grupami znajdującymi się w trudnej sytuacji, w celu wzmocnienia ich zdolności do promowania integracji społecznej, rozwijania inicjatyw sieciowych i świadczenia usług socjalnych itp;
 • wspólne szkolenia dla słabszych grup społecznych w celu zwiększenia ich motywacji i zdolności do aktywnego zaangażowania się w działalność społeczną i gospodarczą;
 • działania skierowane na walkę z pandemią COVID-19: priorytet zostanie przyznany projektom mającym na celu reagowanie na bieżące potrzeby kryzysowe, jak i łagodzenie wpływu epidemii na różne aspekty życia (gospodarcze, społeczne i inne).

Kryteria wyboru projektów

 • Jakość współpracy transgranicznej;
 • Wkład projektu w realizację Programu Współpracy;
 • Merytoryczno-branżowa ocena projektów;
 • Wpływ na skutki pandemii COVID-19.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

11,4 mln euro na wszystkie priorytety. Brak podziału na osie priorytetowe.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu znajduje się na stronie programu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie znajduje się w Elektronicznym Systemie Monitoringu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Brak

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura skargowa znajduje się w Podręczniku na stronie programu.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.