ZMIANA TERMINU: 3.2 Innowacje w MŚPRPO Śląskiego

Termin konkursu

zakończony 24.06.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Śląskiego

Działanie

ZMIANA TERMINU: 3.2 Innowacje w MŚP

Termin rozstrzygnięcia konkursu

SIERPIEŃ 2020, III kwartał 2020

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów

 

Sposób składania wniosków

Wypełniony wniosek o dofinansowanie w formacie PDF należy przesłać z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na utrzymanie miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku kryzysu zdrowia publicznego oraz utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem. W ramach konkursu wsparte zostaną również inwestycje prowadzące do wzrostu konkurencyjności i utworzenia trwałych miejsc pracy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

76 269 031,20 PLN

Regulamin konkursu

Zaktualizowany regulamin konkursu (lipiec 2020)  (DOC 772 KB)

Wykaz zmian (DOC 59 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 4 Opracowanie sektorów wykluczonych

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Protest

Pytania i odpowiedzi

FAQ

Linki

Ogłoszenie o konkursie

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.