3.2 Innowacje w MŚPRPO Śląskiego

Termin konkursu

zakończony 18.05.2021

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Śląskiego

Działanie

3.2 Innowacje w MŚP

Termin rozstrzygnięcia konkursu

PAŹDZIERNIK 2021, IV kwartał 2021

Miejsce składania wniosków

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Katowicka 47

41-500 Chorzów

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl  

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs:

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Katowicka 47

41-500 Chorzów

z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Kto może składać wnioski?

Mikro i małe przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie można uzyskać na przedsięwzięcie wpisujące się w 2 typ projektu Inwestycje w MŚP.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność w branży turystycznej w zakresie wsparcia utrzymania lub podwyższenia ich konkurencyjności, prowadzących przeważającą (dominującą) działalność zgodną z kodem PKD dla przedsiębiorstwa turystycznego: 

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany – obsługa wyciągów narciarskich; 

55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; 

55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; 

55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe; 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; 

56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne; 

56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); 

56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; 

56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów; 

77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; 

79.11.A Działalność agentów turystycznych; 

79.11.B Działalność pośredników turystycznych; 

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki; 

79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; 

79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej; 

79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. 

Przeważająca (dominująca) działalność gospodarcza zgodnie ze wskazanymi powyżej kodami PKD musi znajdować się w dokumencie rejestrowym Wnioskodawcy na dzień 31.12.2020r.

Kryteria wyboru projektów

kryteria 3.2 II typ projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

76 707 400,00 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

protest

Pytania i odpowiedzi

FAQ

Linki

Ogłoszenie o naborze

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt