3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej (VII nabór)Polska Cyfrowa

Termin konkursu

zakończony 31.03.2021

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Polska Cyfrowa

Działanie

3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej (VII nabór)

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2021-04-01

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ul. Spokojna 13A
01-044 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie składany jest na wezwanie ION w wyznaczonym terminie. Wniosek  o dofinansowanie projektu, złożony bez otrzymania wezwania ION, nie będzie podlegał ocenie.

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą projektu składanego w trybie nadzwyczajnym w ramach działania 3.2 POPC jest Narodowe Centrum Kultury – państwowa instytucja kultury.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kompleksowe szkolenia i związane z nimi doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w samorządowych instytucjach kultury.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu określona jest na Liście projektów zgłoszonych w trybie nadzwyczajnym wprowadzonym w związku z wystąpieniem COVID-19, stanowiącej załącznik nr 10 do SZOOP

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

31 287 500 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu złożonego w ramach trybu nadzwyczajnego wnioskodawcy nie przysługuje prawo złożenia protestu.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.