3.4 Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowychPolska Cyfrowa

Termin konkursu

zakończony 30.11.2017

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Polska Cyfrowa

Działanie

3.4 Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych

Termin rozstrzygnięcia konkursu

27.11.2017

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

ul. Spokojna 13A

01-044 Warszawa

Sposób składania wniosków

Do przygotowania wniosku o dofinansowanie dla Działania 3.4 POPC służy formularz przekazany wraz z wezwaniem do złożenia wniosku o dofinansowanie. Kompletną dokumentację należy złożyć w wersji elektronicznej lub papierowej osobiście lub przesyłką rejestrowaną w siedzibie CPPC z zachowaniem zasad określonych w dokumentacji naboru. Informuję, iż za moment złożenia wniosku o dofinansowanie uznaje się datę jego doręczenia do siedziby CPPC

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą projektu składanego w trybie pozakonkursowym w ramach działania 3.4 jest Ministerstwo Cyfryzacji – jednostka administracji rządowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kampanie edukacyjno-informacyjne prowadzone w oparciu o uprzednio zidentyfikowane obszary tematyczne, grupy docelowe i narzędzia przekazu skierowanego do ww. grup docelowych

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

84,63%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

25 476 781,29 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór porozumienia o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje na temat ścieżki odwoławczej zostały opisane w Regulaminie naboru.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.