3.4 Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych (III nabór)Polska Cyfrowa

Termin konkursu

zakończony 30.11.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Polska Cyfrowa

Działanie

3.4 Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych (III nabór)

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2020-12-23

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

ul. Spokojna 13A

01-044 Warszawa

Sposób składania wniosków

Do przygotowania wniosku o dofinansowanie dla Działania 3.4 POPC służy formularz przekazany wraz z wezwaniem do złożenia wniosku o dofinansowanie. Kompletną dokumentację należy złożyć w wersji   elektronicznej na adres skrzynki podawczej CPPC na ePUAP, podpisaną kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub formie elektronicznej, zapisaną na nośniku elektronicznym, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym Informuję, iż za moment złożenia wniosku o dofinansowanie uznaje się datę jego doręczenia do siedziby CPPC 

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą projektu składanego w trybie pozakonkursowym w ramach działania 3.4 POPC jest Ministerstwo Cyfryzacji (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów) – jednostka administracji rządowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zwiększenie świadomości Polaków w zakresie działania, wykorzystania, bezpieczeństwa i znaczenia mobilnych sieci telekomunikacyjnych, a tym samym usług (w tym publicznych) opartych o te sieci.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków 10 000 000 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje na temat ścieżki odwoławczej zostały opisane w Regulaminie naboru.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt