3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu

3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚPRPO Śląskiego

Termin konkursu

od 08.11.2019 do 30.12.2019

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Śląskiego

Działanie

3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu

Poddziałanie

3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP

Termin rozstrzygnięcia konkursu

CZERWIEC 2020

Miejsce składania wniosków

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl Wypełniony wniosek należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Nabór.

Kto może składać wnioski?

Podmioty wskazane jako ich wnioskodawcy w Wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik nr 4 do SZOOP na lata 2014-2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie działań polegających na promocji gospodarczej regionu poprzez wzmocnienie i rozwój procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw sektora MŚP, funkcjonujących na obszarze województwa śląskiego.

Kryteria wyboru projektów

kryteria (PDF 437 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85,00 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

23 029 125,00 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 637 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 316 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 537 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

nie dotyczy

Linki

Ogłoszenie naboru

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.