4. Współpraca instytucji i społecznościRepublika Czeska-Polska

Termin konkursu

zakończony 21.12.2017

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Republika Czeska-Polska

Działanie

4. Współpraca instytucji i społeczności

Termin rozstrzygnięcia konkursu

25 czerwca 2018 roku

Miejsce składania wniosków

Formularze propozycji projektowych oraz wnioski są składane on-line:

Sposób składania wniosków

Wnioski należy złożyć w dwóch językach: polskim oraz czeskim i dostarczyć w postaci elektronicznej poprzez aplikację on-line.

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami mogą być m.in.:

 • władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia,
 • organizacje powołane przez władze publiczne,
 • izby, stowarzyszenia, związki i organizacje reprezentujące interesy przedsiębiorców i pracowników oraz samorządu gospodarczego i zawodowego,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje edukacyjne, w tym uczelnie wyższe,
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,
 • kościoły i związki wyznaniowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie m.in. na:

 • optymalne rozwiązania w dziedzinie administracji publicznej i świadczonych przez nią usług na rzecz społeczeństwa po obu stronach granicy;
 • działania kooperacyjne zmierzające do tworzenia sieci transgranicznej wymiany wiedzy i opinii w celu zwiększenia efektywności działania sektora publicznego;
 • działania w zakresie planowania przestrzennego i zagospodarowania obszaru.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały opisane w:

 • załącznikach nr 21, 22, 23 do Podręcznika Wnioskodawcy;
 • Metodyce kontroli i oceny wniosków standardowych oraz pełnych projektów flagowych.

Dokumenty te znajdują się na stronie internetowej programu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

9 335 691 EUR.

Regulamin konkursu

Zasady obowiązujące w konkursie opisane są w Podręczniku Wnioskodawcy oraz w Metodyce Kontroli i Oceny Wniosków.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór propozycji projektowej stanowi załącznik 6a, a wniosku o dofinansowanie 8 Podręcznika Wnioskodawcy.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się w załączniku nr 2 do Podręcznika Beneficjenta.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Partner Wiodący projektu, reprezentujący partnerstwo w ramach projektu, ma prawo do złożenia skargi, jeśli w jego opinii ocena projektu nie była zgodna z procedurami oceny zawartymi w dokumentach dotyczących naboru projektu.

Procedura odwoławcza i skargowa jest opisana w Podręczniku Wnioskodawcy, rozdział 2 oraz  Metodyce Kontroli i Oceny Wniosków Standardowych oraz Pełnych Projektów Flagowych, rozdział 10.

Linki

Treść ogłoszenia o naborze oraz dokumenty obowiązujące dla naboru, w tym dokument programowy, podręcznik beneficjenta, obowiązujące wytyczne znajdują się na stronie internetowej programu.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.