4. Współpraca instytucji i społecznościInterreg Republika Czeska-Polska

Termin konkursu

od 16.10.2020 do 15.12.2020 trwa nabór propozycji projektowych, których złożenie jest niezbędne w celu późniejszego przedłożenia pełnego wniosku projektowego. Do 01.03.2021 trwa nabór pełnych wniosków projektowych.

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

Interreg Republika Czeska-Polska

Działanie

4. Współpraca instytucji i społeczności

Termin rozstrzygnięcia konkursu

01.03.2021 - zakończenie naboru pełnych wniosków projektowych

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat Techniczny
Hálkova 171/2
779 00 Olomouc
Republika Czeska

Sposób składania wniosków

Propozycja projektowa składana za pośrednictwem formularza online na stronie programu.

Kto może składać wnioski?

 • władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia
 • organizacje powołane przez władze publiczne
 • izby, stowarzyszenia, związki i organizacje reprezentujące interesy przedsiębiorców i pracowników oraz samorządu gospodarczego i zawodowego
 • organizacje pozarządowe
 • instytucje edukacyjne, w tym uczelnie wyższe
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
 • kościoły i związki wyznaniowe

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • wzmocnienie współpracy instytucji i społeczności w regionie przygranicznym w przypadku nagłych i nieoczekiwanych przeszkód utrudniających współpracę transgraniczną (np. ograniczenia w przekraczaniu granic z powodu pandemii, zagrożeń bezpieczeństwa itp.) oraz przygotowanie na takie sytuacje
 • współpraca transgraniczna instytucji podczas zamknięcia granic oraz w okresie po ich otwarciu przy ograniczonych możliwościach kontaktu, np. w zakresie mobilności na rynku pracy, wymiany informacji w ramach obowiązujących ograniczeń po obu stronach granicy, tworzenia platform cyfrowych i wzajemnych powiązań na odległość współpracujących podmiotów itp.
 • opracowanie planów i procedur współpracy transgranicznej instytucji w przypadku fizycznego zamknięcia lub ograniczenia przekraczania granic z powodu nagłych i nieoczekiwanych sytuacji
 • tworzenie kanałów i mechanizmów wymiany i udostępniania informacji oraz danych, w tym wdrażanie wspólnych lub wzajemnych połączeń istniejących systemów informacyjnych
 • zwiększenie świadomości społeczności lokalnych na temat aktualnej sytuacji związanej z przekraczaniem granic
 • inne działania, wskazane w rozdz. 3.D Podręcznika dla wnioskodawcy  

Kryteria wyboru projektów

Najważniejszym warunkiem programu jest współpraca partnerów po obu stronach granicy, gdy jeden z nich jest tzw. partnerem wiodącym, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację projektu. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest spełnienie co najmniej trzech kryteriów współpracy z czterech niżej wymienionych:

 1. wspólne przygotowanie projektu
 2. wspólna realizacja projektu
 3. wspólny personel  
 4. wspólne finansowanie.

Kryterium wspólnego przygotowania i wspólnej realizacji projektu należy spełnić każdorazowo. 

Najważniejsze zasady naboru: 

 1. Nie można realizować działań wspieranych w ramach osi priorytetowej 1.        
 2. Nie można realizować prac budowlanych.        
 3. Nie można realizować zakupu pojazdów m.in pojazdów specjalnych. 

Kryteria wyboru projektów są zawarte w Metodyce kontroli i oceny wniosków standardowych oraz pełnych projektów flagowych (wersja 7).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na projekt nie jest określona.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

426 899,29 euro (całkowite wydatki kwalifikowalne), z EFRR 363 714,40 euro

Ilość środków finansowych dla tego konkursu będzie stopniowo zwiększana, zgodnie z pojawiającymi się oszczędnościami z zakończonych projektów.

Regulamin konkursu

Zasady obowiązujące w konkursie są opisane w Podręczniku Wnioskodawcy oraz Metodyce kontroli i oceny wniosków standardowych oraz pełnych projektów flagowych.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie znajduje się w załączniku nr 8 do Podręcznika wnioskodawcy.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się w załączniku nr 2 do Podręcznika beneficjenta.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Partner Wiodący, reprezentujący partnerstwo w ramach projektu, ma prawo do złożenia skargi, jeśli w jego opinii ocena projektu nie była zgodna z procedurami oceny zawartymi w dokumentach dotyczących naboru projektu. Procedura odwoławcza i skargowa jest opisana w Podręczniku Wnioskodawcy, rozdział 2 oraz Metodyce kontroli i oceny wniosków standardowych oraz pełnych projektów flagowych, rozdział 10. 

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.