4. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalnyprogram Polska - Saksonia

Termin konkursu

od 15.10.2018 do 30.11.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

program Polska - Saksonia

Działanie

4. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny

Termin rozstrzygnięcia konkursu

24-25 kwietnia 2019

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat  
ul. Św. Mikołaja 81, p. 4
50-126 Wrocław

Sposób składania wniosków

Elektronicznie, poprzez generator wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej programu

Kto może składać wnioski?

  • jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im podległe,
  • podmioty ustanowione zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym dla konkretnego celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym (nieposiadające charakteru przemysłowego lub handlowego),
  • organizacje pozarządowe non-profit, stowarzyszenia oraz organizacje partnerstwa społecznego i gospodarczego,
  • małe i średnie przedsiębiorstwa o ile ich działania w projekcie są realizowane w zakresie pożytku publicznego* (MŚP nie mogą pełnić roli beneficjenta wiodącego)

*Zgodnie z zasadami przyznawania pomocy publicznej

Każdy projekt musi być projektem partnerskim. W skład partnerstwa powinien wchodzić przynajmniej jeden partner z Polski i przynajmniej jeden z Saksonii. Rolę beneficjenta wiodącego mogą objąć tylko partnerzy polscy lub saksońscy. Wniosek w imieniu partnerstwa składa beneficjent wiodący.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Współpraca w dziedzinie administracji oraz współpraca obywateli, współpraca w dziedzinie ekologii 

Preferowane są wnioski obejmujące współpracę w dziedzinie ekologii m.in.:

  • dotyczące zrównoważonej gospodarki leśnej i ochrony lasów,
  • ochrony środowiska,
  • inwentaryzacji wspólnych obszarów wymagających ochrony,
  • kreowania świadomości ekologicznej,
  • wspierające rozwój kompetencji instytucji w zakresie ochrony klimatu, zarządzania ryzykiem klimatycznym. 

Preferowane są wnioski o dofinansowanie, w przypadku których proporcja nakładów budżetu do generowanej docelowej wartości wskaźników programowych będzie korzystniejsza. Czas trwania projektu nie może przekraczać 24 miesięcy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów są podane w Podręczniku Programu w rozdziale IV.1.8.4 Ocena wniosku o dofinansowanie.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1,4 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Regulamin konkursu

Zasady oceny wniosków o dofinansowanie oraz wyboru projektów do dofinansowania są zawarte w Podręczniku Programu w rozdziałach IV.1.8.4 oraz IV.1.8.5.

Szczegółowe zasady dotyczące sposobu przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie zostaną przedstawione w ogłoszeniu o naborze na stronie internetowej programu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie jest dostępny na stronie programu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie jest dostępny na stronie programu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze są podane w rozdziale IV.1.9 Procedura skargowa Podręcznika Programu.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.