4. Współpraca TransgranicznaMeklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska

Termin konkursu

zakończony 2.06.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska

Działanie

4. Współpraca Transgraniczna

Termin rozstrzygnięcia konkursu

15.10.2020

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat Interreg V A
Ernst-Thälmann-Str. 4
D - 17321 Löcknitz
tel.: +49 39754 529-15 / -26
fax: +49 39754 52929
e-mail: info@interreg5a.net

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać poprzez Elektroniczny System Monitoringu.

Kto może składać wnioski?

 • jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im podległe,
 • inne podmioty prawa publicznego (np. izby, organy administracji rządowej),
 • instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, pozostałe podmioty naukowe i edukacyjne,
 • towarzystwa i organizacje aktywizacji gospodarki, centra technologiczne, instytucje naukowo-badawcze,
 • osoby prawne pożytku publicznego (np. stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje),
 • instytucje sportu i kultury,
 • instytucje opieki zdrowotnej i społecznej,
 • administracje i zarządy obszarów ochrony przyrody, takie jak parki narodowe, parki przyrody, parki krajobrazowe i rezerwaty biosfery,
 • Euroregion POMERANIA,
 • Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT),
 • organizacje pozarządowe, np. związki zawodowe, organizacje społeczne, organizacje ochrony środowiska i przyrody oraz stowarzyszenia i zrzeszenia pożytku publicznego, reprezentujące interesy przedsiębiorstw gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej, takie jak np. organizacje producenckie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Preferowane będą projekty, których celem jest:

 • opracowanie transgranicznych działań zmierzających do zwalczania Koronawirusa (np. współpraca instytucji medycznych),
 • ograniczenie następstw pandemii Koronawirusa poprzez opracowanie transgranicznych i innowacyjnych rozwiązań dotyczących utrzymania i rozwoju współpracy gospodarczej, społecznej i kulturalnej.

Dodatkowo, dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które realizują następujące działania:

 • na rzecz współpracy sieciowej podmiotów, priorytetowo w zakresie gospodarki, ochrony zdrowia, nauki, badań naukowych, obrony cywilnej i ochrony przed klęskami żywiołowymi, edukacji, kultury, wymiaru sprawiedliwości, spraw społecznych, sportu, turystyki, środowiska naturalnego, energii odnawialnych i administracji publicznej/instytucji publicznych,
 • współpraca i projekty na rzecz obywateli (kontynuacja Funduszu Małych Projektów przez Euroregion Pomerania),
 • na rzecz wspierania spotkań transgranicznych, w szczególności wymiany społecznej i kulturalnej pomiędzy polskimi i niemieckimi mieszkańcami,
 • wspierające wspólne inicjatywy ludności miejscowej na rzecz rozwoju lokalnego,
 • na rzecz ustanawiania i wzmacniania transgranicznych gminnych i lokalnych inicjatyw partnerskich oraz opracowywanie wspólnych koncepcji w obszarze transgranicznego transportu pasażerskiego i niskoemisyjnych rozwiązań transportowych,
 • transgraniczne formy współpracy w zakresie służby zdrowia w celu zabezpieczenia opieki na obszarze Programu o charakterze wiejskim oraz działania podnoszące świadomość zdrowotną społeczeństwa,
 • transgraniczna współpraca samorządowa w odniesieniu do:

wsparcia dla pracowników przygranicznych i osób regularnie dojeżdżających do pracy za granicą;
tworzenia warunków życia i ofert stosownych do wieku;
opracowywania koncepcji zmniejszających biurokrację,

 • na rzecz wspólnej prewencji, zwalczania i podnoszenia świadomości w zakresie unikania szkód w środowisku naturalnym,
 • działania w ramach europejskiego partnerstwa inwestycyjnego na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się,
 • wspierające transgraniczną wymianę i realizację wspólnych akcji służb policyjnych, porządkowych, ratunkowych i organizacji pomocy humanitarnej,
 • formy współpracy naukowej i transgraniczny transfer wiedzy. 

Kryteria wyboru projektów

 • jakość współpracy transgranicznej
 • wkład projektu w realizację Programu Współpracy
 • merytoryczno-branżowa ocena projektów

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2,9 mln EUR

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu znajduje się na stronie programu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie jest dostępny w Elektronicznym Systemie Monitoringu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Brak

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura skargowa znajduje się w Podręczniku na stronie programu.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.