4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe

4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarkiInteligentny Rozwój

Termin konkursu

zakończony 20.04.2018

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Inteligentny Rozwój

Działanie

4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe

Poddziałanie

4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ocena projektu od zamknięcia naboru wniosków do ogłoszenia wyników trwa do 90 dni.

Miejsce składania wniosków

Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego NCBR (link do systemu – aktywny od 19 lutego 2018 r.).

Sposób składania wniosków

Elektronicznie w systemie informatycznym IP. Logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę internetową od 19 lutego do 20 kwietnia 2018 r. (do godz. 16:00).

Kto może składać wnioski?

Konsorcjum, w którego skład wchodzi co najmniej:

  • jedna jednostka naukowa (Lider konsorcjum) i jedno przedsiębiorstwo albo
  • dwie jednostki naukowe

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt, który obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe w obszarze gazownictwa. 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów są dostępne na stronie NCBR.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania dla przedsiębiorców – na realizację badań przemysłowych oraz prac rozwojowych (intensywność wsparcia) – określają § 13 oraz § 14 rozporządzenia MNiSW.Poziom finansowania dla jednostek naukowych – na realizację badań przemysłowych oraz prac rozwojowych (intensywność wsparcia) wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

400 000 000 zł

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie NCBR

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie jest dostępny na stronie NCBR

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie jest dostępny na stronie NCBR

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia protestu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.). 

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować:

  • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres: inga-finanse@ncbr.gov.pl;
  • w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres: inga@ncbr.gov.pl oraz pod nr telefonu: (0-22) 39 07 135, (0-22) 39 07 171.

Linki

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14112018inga/

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.